PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Nieuwsbrief 34 (14-juni 2022) Nieuwsbrief 34 (14-juni 2022)
Nieuwsbrief 34
 
Nieuwsbrief 33 ( 2 juni 2022) Nieuwsbrief 33 ( 2 juni 2022)
Nieuwsbrief 33
 
Nieuwsbrief 32 ( 12 mei 2022) Nieuwsbrief 32 ( 12 mei 2022)
Nieuwsbrief 32
 
 
Nieuwsbrief nr. 31 (21 april 2022) Nieuwsbrief nr. 31 (21 april 2022)
Nieuwsbrief nr. 31
 
Nieuwsbrief nr 30 (31 maart 2022) Nieuwsbrief nr 30 (31 maart 2022)
Nieuwsbrief nr. 30a
 
Nieuwsbrief nr 30 (31-maart-2022) Nieuwsbrief nr 30 (31-maart-2022)
Nieuwsbrief nr. 30
 
Nieuwsbrief nr. 29 (10 maart 2022) Nieuwsbrief nr. 29 (10 maart 2022)
Nieuwsbrief nr. 29
 
Nieuwsbrief nr. 28 (17 februari 2022) Nieuwsbrief nr. 28 (17 februari 2022)
Nieuwsbrief nr. 28
 
Nieuwbsbrief nr. 27 (27 januari 2022) Nieuwbsbrief nr. 27 (27 januari 2022)
Nieuwbsbrief nr. 27
 
Nieuwsbrief nr. 26 (6-januari-2022) Nieuwsbrief nr. 26 (6-januari-2022)
Nieuwsbrief nr. 26
 
Nieuwsbrief nr. 25 ( 16 december 2021) Nieuwsbrief nr. 25 ( 16 december 2021)
Nieuwsbrief nr. 25
 
Nieuwsbrief nr 24a (24 november 2021 Nieuwsbrief nr 24a (24 november 2021
Nieuwsbrief nr 24a
 
Nieuwsbrief nr. 24 ( 4 november 2021) Nieuwsbrief nr. 24 ( 4 november 2021)
Nieuwsbrief 24
 
Nieuwsbrief nr. 23 ( 14 oktober 2021) Nieuwsbrief nr. 23 ( 14 oktober 2021)
Nieuwsbrief 23
 
Foto's Doop- en Startdienst (19 september 2021) Foto's Doop- en Startdienst (19 september 2021)
Foto's Doop- en Startdienst
 
Nieuwsbrief nr. 22 ( 23 september 2021) Nieuwsbrief nr. 22 ( 23 september 2021)
Nieuwsbrief 22.
 
Nieuwsbrief nr. 21 ( 2 september 2021) Nieuwsbrief nr. 21 ( 2 september 2021)
Nieuwsbrief 21.
 
Nieuwsbrief nr. 20 (12 augustus 2021) Nieuwsbrief nr. 20 (12 augustus 2021)
Nieuwsbrief nr. 20.
 
Nieuwsbrief nr. 17 (22 juli 2021) Nieuwsbrief nr. 17 (22 juli 2021)
Nieuwsbrief 19
 
Nieuwsbrief nr. 18 (1-07-2021) Nieuwsbrief nr. 18 (1-07-2021)
Nieuwsbrief nr. 18.
 
Nieuwsbrief nr. 17 (17 juni 2021) Nieuwsbrief nr. 17 (17 juni 2021)
Nieuwsbrief nr 17
 
Nieuwsbrief nr. 16 (6 juni 2021) Nieuwsbrief nr. 16 (6 juni 2021)
Nieuwsbrief nr. 16.
 
Nieuwsbrief 15 (6 juni 2021) Nieuwsbrief 15 (6 juni 2021)
Nieuwsbrief 15 
 
Nieuwsbrief 14 (7 mei 2021) Nieuwsbrief 14 (7 mei 2021)
Nieuwsbrief 14
 
Nieuwsbrief 13 (22 april 2021) Nieuwsbrief 13 (22 april 2021)
Nieuwsbrief nr. 13
 
Nieuwsbrief 14 (7 mei 2021) Nieuwsbrief 14 (7 mei 2021)
Nieuwsbrief 14
 
Nieuwbrief 12 (9 april 2021) Nieuwbrief 12 (9 april 2021)
Nieuwsbrief 12
 
Nieuwsbrief 11 (26 maart 2021) Nieuwsbrief 11 (26 maart 2021)
Nieuwsbrief 11
 
Nieuwsbrief 10 (12 maart 2021) Nieuwsbrief 10 (12 maart 2021)
Nieuwsbrief 10 
 
Nieuwsbrief nr. 9 (26 februari 2021) Nieuwsbrief nr. 9 (26 februari 2021)
Nieuwsbrief nr. 9
 
Nieuwsbrief nr 8 (12 februari 2021) Nieuwsbrief nr 8 (12 februari 2021)
Nieuwsbrief nr. 8 
 
NIEUWSBRIEF NR. 7 ( 29 JANUARI 2021) NIEUWSBRIEF NR. 7 ( 29 JANUARI 2021)
Nieuwsbrief nr. 7
 
NIEUWSBRIEF NR. 6 ( 16 JANUARI 2021) NIEUWSBRIEF NR. 6 ( 16 JANUARI 2021)
Nieuwsbrief 6 
 
Nieuwsbrief nr. 5 (30 december 2020) Nieuwsbrief nr. 5 (30 december 2020)
Nieuwsbrief nr. 5
 
NIEUWSBRIEF NR. 4 ( 12 DECEMBER 2020) NIEUWSBRIEF NR. 4 ( 12 DECEMBER 2020)
Nieuwsbrief nr.4.
 
Nieuwsbrief nr. 3 ( 27 november 2020) Nieuwsbrief nr. 3 ( 27 november 2020)
Nieuwsbrief nr. 3
 
Nieuwsbrief nr. 2 (november 2020) Nieuwsbrief nr. 2 (november 2020)
om eens over na te denken
Als alles duister is...
"Ik weet: jij komt weer thuis" - dit zijn de laatste woorden die een 17-jarige jongen in Roemenië zijn oma hoort zeggen, toen hij in 1945 door de Russen wordt opgepakt en naar een werkkamp wordt gedeporteerd. In het kamp overlijden veel medegevangenen door uitputting en heimwee. Ook hijzelf leeft op de grens van leven en dood. Maar het afscheidswoord van oma helpt hem zich vast te klampen aan de hoop, aan het leven. "Ik weet, jij komt weer thuis" is voor hem een profetische boodschap. Hij gelooft dat die boodschap in vervulling gaat. En na 5 jaar keert hij terug naar huis.(*)
Beste lezers van onze kerkelijke nieuwsbrief in coronatijd: Durven wij te zeggen: Ons leven wordt ooit weer normaal! We zullen elkaar weer zonder beperking mogen ontmoeten! We zullen elkaar weer mogen omhelzen zonder bang te zijn voor dodelijke infecties!
Er zijn situaties waar je niet meer hebt dan een woord of een belofte, die je houvast geven. Je kunt je niet verzekeren tegen alle eventualiteiten van het leven. Soms is er maar een enkel woord waar je het van moet hebben.
Met het christelijk geloof is het precies zo. We hebben niets in handen. We hebben alleen het woord, de belofte van God. En we hopen hierop te mogen vertrouwen. Wie kent geen situaties in zijn leven, waar alles instort, wat je gewend bent, wat je lief en dierbaar is? Dat je bang bent dat het nooit meer goed komt? Goddank ken ik mensen, die juist in dergelijke situaties vasthielden aan Gods belofte - of misschien is het ook net andersom: die vastgehouden werden door Gods belofte, dat Hij je nooit in de steek zal laten - ook als het volstrekt anders komt, dan wat je zelf verwacht en wenst.
Zo bemoedigt Petrus mensen die het (soms) niet meer zien zitten:
"Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is alleen maar toegenomen. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een duister vertrek verlicht, totdat het dag wordt en de morgenster opgaat in uw hart."    (2 Petrus 1:19)
ds. Wolf Jöhlinger
(*) Roman van Herta Müller, Ademschommel

Diensten de komende tijd m.m.v. cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind voor de zang.
in de dienst.

15 november: online viering te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham Voorganger ds. W. Jöhlinger; collecte voor de Voedselbank
22 november: gedachtenis zondag of eeuwigheidszondag
Dienst in Bellingwolde: voorganger ds. H. Veltman; organist dhr. J. Eefting. Opgave voor bijwonen van de dienst bij de scriba 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl. Deze dienst is ook via kerkomroep.nl van Bellingwolde te beluisteren om 9.30 uur of op een later tijdstip.
Onlineviering voor Blijham, Vriescheloo en Wedde: voorganger ds. W. Jöhlinger. Deze dienst is via kerkomroep.nl van Blijham te beluisteren vanaf zaterdagavond 21 november.
De collecte in beide diensten is voor het pastoraat.
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.a.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum


Herdenken op 22 november
Wilt u liever niet naar de kerk of is er geen dienst in uw kerk, toch kunt u zelf een kaarsje branden voor een dierbare die u aan de dood verloren hebt in het afgelopen jaar of eerder.

Vandaar dat de protestantse kerken in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde u op zondag 22 november de gelegenheid geven hierbij stil te staan, u bent van harte welkom om een kaarsje te branden in één van onze kerken.
In Vriescheloo, Loosterkerk van 11.00 tot 12.00 uur, in Bellingwolde in de Magnuskerk en de protestantse kerk Blijham van 14.00 tot 15.00 uur.
Mensen uit Wedde kunnen naar een van de bovengenoemde kerken.
Er zijn kaarsen (gratis) beschikbaar.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, er is ruimte genoeg.
We nemen de coronamaatregelen in acht: mondkapje dragen en 1.5 meter afstand houden. U volgt de aanwijzingen van de vrijwilligers in de kerk.

Uit de gemeente Blijham

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen kunt u ook in onze kerk op zondagmiddag  22 november van 14.00 uur tot 15.00 uur een kaarsje aansteken voor uw dierbaren die u mist en wilt herdenken.
 Met onze pijn en ons verdriet, met het gemis, in de begrensdheid van dit bestaan, mogen wij leven als hoopvolle mensen, gedragen door God en door elkaar.

In onze gemeente herdenken wij dit jaar Jacob Baas, voor hem zullen wij namens ons allen een kaars aansteken. Deze kaars wordt verwerkt in een liturgische bloemschikking.


We zullen in de komende tijd in Blijham alleen online diensten houden, we hopen in het nieuwe jaar weer in de kerk bijeen te kunnen komen.

Met vriendelijke groet
Geeke van der Haar

Nieuwsbrief nr 1 (november 2020)
U ontvangt deze nieuwsbrief in deze coronatijd omdat wij graag in contact met u blijven als gemeentelid van onze vier kerken.
Diegenen waarvan wij over een e-mailadres beschikken ontvangen deze nieuwsbrief via de mail. Wanneer geen e-mailadres van u bekend is ontvangt u deze nieuwsbrief via de brievenbus. Onze voorkeur gaat uit naar verspreiding via de mail. Dit om onze vrijwillige bezorgers zo min mogelijk te belasten. Hebt u een e-mail geef dit dan door aan de scriba van uw kerk pgblijham@ziggo.nl
Wilt u deze nieuwsbrief, als u geen e-mailadres heeft, in het vervolg op papier blijven ontvangen geef dit dan door aan de scriba, Geeke van der Haar, 0597-561948/ 06 40071756.  U blijft deze nieuwsbrief dan op papier ontvangen.
Vanaf nu zal er eens in de twee weken een “nieuwsbrief” uit onze gemeenten verschijnen.

In verbinding blijven
We willen in verbinding blijven, want daarvoor zijn we gemeente van Jezus Christus. Verbinding is een belangrijke waarde in de kerk. De waarde van verbonden zijn heeft door de eeuwen heen een bepaalde vorm gekregen in ons kerk-zijn. Door de coronatijd komt de verbinding zoals we die kennen onder druk te staan.
Hoewel het woord ‘verbinding’ niet voorkomt in de Bijbel, is het een belangrijke houding in het christelijk geloof en de vorm die eraan wordt gegeven. Essentiële Bijbelse woorden als ‘verbond’ en ‘gemeenschap’ duiden op het belang en de noodzaak om in de verbinding met de A(a)nder het heilige te ervaren. Naast de verbinding tussen God en mens, wordt de mens ook steeds opgeroepen in verbinding met de medemens te staan, om te zien naar de ander, en zich bewust te zijn dat de ander nodig is om het geloof te beleven. Teksten als 1 Korintiërs 12 (vele gaven, één Geest), en Mattheüs 18: 20 (waar twee of drie in Mijn naam..) worden in dit verband vaak aangehaald. Door de eeuwen heen heeft dat geleid tot vormen van kerk zijn, die mensen naast geloofsbeleving ook in sociaal opzicht samenbracht. In deze corona-tijd zullen we andere vormen moeten zoeken en uitproberen.
De tweede coronagolf heeft ook onze gemeenschap bereikt. Corona-besmettingen zijn er nu ook in onze dorpen en onze kerkgemeenschappen. We beseffen steeds meer:
we moeten voorzichtig zijn, maar we mogen elkaar niet uit het oog en uit het hart verliezen.
ds. W. Jöhlinger
Dankdag in corona-tijd
Op woensdag 4 november vieren we in Bellingwolde traditiegetrouw “dankdag”. Kunnen we dit jaar eigenlijk wel dankbaar zijn, nu de coronacrisis ons leven zo ingrijpend beïnvloedt? Scriba ds. René de Reuver: “We gaan door een moeilijke tijd, dat geldt voor veel mensen persoonlijk en dat geldt voor ons als kerk. Nu veel zekerheden ons uit handen worden geslagen komt het aan op vertrouwen. Juist nu we ervaren dat het leven niet maakbaar is, worden we erbij bepaald dat de toekomst aan God is. Zijn goedheid houdt ons staande.”
Oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de mooie momenten en goede dingen in ons leven, hoe klein ook. In geloofsperspectief krijgt dankbaarheid nog een diepere laag. Marleen van der Louw ervoer dat zelfs in een tijd van diepe rouw, “Geloof belooft niet dat er geen moeiten en verdriet meer zullen zijn. Geloof belooft wel dat je met andere ogen leert kijken. Je zegeningen leert tellen. Dat je dat wat God wél geeft mag leren zien. Dan kun je steeds makkelijker de knop omzetten en zeggen: ik stop met mopperen en richt me op wat goed is.”
Aangezien dit een digitale dienst is wordt er geen inzameling gehouden voor de voedselbank. Maar de voedselbank heeft deze artikelen hard nodig. We hopen daarom op een extra bijdrage van u!

Diensten de komende tijd m.m.v. cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind voor de zang.
in de dienst
4 november dankdag online dienst te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham
Voorganger ds. W. Jöhlinger; organist dhr. H. de Vries
collecte voor de voedselbank
8 november online dienst te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham
Voorganger Pastor F. Groenbroek, organist R. Wind
collecte voor JOP
15 november online dienst te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham Voorganger ds. W. Jöhlinger, organist dhr. W. Claus
collecte voor de Voedselbank

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken  
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.a.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum

Uit de gemeente:
Op 29 oktober is Jacob Baas overleden. Jacob was jarenlang voorzitter van de kerkenraad en in veel diensten was hij onze voorganger. Wij verliezen in Jacob een fijn, gedreven en betrouwbaar gemeentelid, die zich met hart en ziel inzette voor de gemeente, voor het Koninkrijk van God waarin hij vast geloofde.
Zeker bij zijn vrouw Antje, de kinderen en de rest van de familie zal hij een grote leegte achterlaten, maar ook in onze gemeentes zullen we hem zeer gaan missen.
De begrafenis zal donderdagmiddag om 14.00 uur plaatsvinden in de kerk in Blijham. In verband met corona kunnen alleen naaste familieleden de afscheidsdienst bijwonen, deze dienst wordt via de kerkomroep uitgezonden. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Er is van 13.15 u tot 13.45 u gelegenheid in de kerk afscheid te nemen van Jacob, met inachtneming van de coronamaatregelen: 1.5 m afstand houden en een mondkapje dragen. U komt dan binnen via de voorste ingang en verlaat de kerk via de zijuitgang.

Namens de kerkenraad
Geeke van der Haar, scriba
 
 
 
Kerkdiensten
Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur in Blijham,
Voorganger Drs. J. Hulsing-Maatjes.
Organist dhr Helmer Roelofs.

 Klik hier om de dienst te horen.

 
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.