PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Kerkdienst zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur. Kerkdienst zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur.
Orde van de dienst in BLIJHAM
Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur
Voorganger Drs. J. Maatjes-Hulsing
Organist Helmer Roelofs
collecte: KIA Wereld Diaconaat en kerk, Uitgangscollectie voor Roemenië.

ORGELSPEL
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: 287 vers 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied: 287 vers 4
Kyrië gebed
Gloria Lied: 150 vers 1 en 2
Lied: 333 ( 3 maal gezongen) voor het openen van de Bijbel
Lezen: 1 Koningen 19: 19-21
Schriftlied: 283 vers 1,2 en 3
Lezen: Galaten 5: 13-25
Schriftlied: 841 vers 1
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 841 vers 2,3 en 4
Dienst der gebeden
Collecte met toelichting
Slotlied: 912 vers 1,2,3 en 5
Zegen/ gezongen Amen
 
Kerkdienst Pinksteren zondag 5 juni 2022. Kerkdienst Pinksteren zondag 5 juni 2022.
Orde van de dienst met Pinsteren  in BLIJHAM  om 9.30 uur.
Voorganger: Ds Wolf Jöhlinger
Organist Rob Brunekreeft, met mmv de Cantorij o.l.v. Roelf Wind.
collecte: KIA Zending en kerk met een extra collecte voor Roemenië

ORGELSPEL
Kennismaking met het nieuwe Lied v/d maand: 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Afkondigingen
Stil gebed
AANVANGSPSALM: 8 : 1Allen, 2Cant, 3Allen Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
BEMOEDIGING en GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 8 : 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
KYRIE en GLORIA: Cantorij en gemeente 299f
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Spr 8 :22-31
LIED: 388 (lvdm) Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
SCHRIFTLEZING: Hdl. 2 : 1-13
LIED: 687 : 1.2.3 Wij leven van de wind
PREEK: de vonk die overspringt
MEDITATIEF ORGELSPEL
LIED: 672 : 1a,2c,3a,4c,7a (Wisselzang: gem/catorij) Kom laat ons deze dag
DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
CollecteAANKONDIGING:
COLLECTE (kinderen terug)
SLOTLIED: 675 Geest van hierboven
UITZENDING/ZEGEN:
GEMEENTE ZINGT: Amen-amen-amen
ORGELSPEL
 
 
Kerkenpad 4 juni 2022 van 10.00 tot 16.00 uur. Kerkenpad 4 juni 2022 van 10.00 tot 16.00 uur.
Programma Kerkenpad 4 juni 2022
Er zijn in totaal 27 personen die onze kerk bezocht hebben met Kerkenpad! Hartelijk dank aan alle vrijwillgers van onze kerk die zich hievoor ingezet hebben!
 
Kerkdienst zondag 8 mei 2022 met Heilig Avondmaal. Kerkdienst zondag 8 mei 2022 met Heilig Avondmaal.
Orde van de dienst in BLIJHAM 
Zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur
Met viering van het Heilig Avondmaal

AANVANGSPSALM: 66 : 1.2 Breek, aarde, uit in jubelzangen
BEMOEDIGING / GROET
GEBED OM VERGEVING:
WOORD VAN VRIJSPRAAK:
LIED: 66 : 6.7 Gij, die God vreest, ik zal u spreken
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Psalm 100
LIED: 287 : 1. 4. 5 Rond het licht dat leven doet
SCHRIFTLEZING: Johannes 10 : 22-30
LIED/ACCLAMATIE: 339 a
PREEK
GEBED
COLLECTEAANKONDIGING / COLLECTE
LIED (v/d maand) 84a Wathou ik van uw huis
TAFELGEBED
LIED: 340 b apostolische geloofsbelijdenis
vervolg TAFELGEBED:
LIED: 381 : 2.3.4.5 Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis
DELEN VAN BROOD EN BEKER
DANKGEBED: db p.827 nr 150
SLOTLIED: 381 :6 U wil ik danken, grote Levensvorst
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen-amen-amen

i.v.m. 4 en 5 mei zingen we van het Wilhelmus 708 : 1.6
 
 
Kerkenpad Oost-Groningen – 4 juni Kerkenpad Oost-Groningen – 4 juni
Zaterdag 4 juni 2022 organiseren dertig kerken, torens en een synagoge in het oostelijk deel van de provincie Groningen voor de zevende keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het kerkenpad openen de kerken hun deuren voor het publiek, zodat de gebouwen van buiten én binnen bewonderd kunnen worden. De deelnemende kerkgebouwen zijn in uiteenlopende periodes gebouwd en hebben daardoor allemaal hun eigen bouwstijl en bezienswaardigheden. In alle kerken zijn vrijwilligers aanwezig die graag meer over de bijzonderheden van hun gebouw vertellen! Sommige kerken organiseren bovendien extra activiteiten, zoals een expositie, concert, orgelspel en een boekenmarkt. Kies een van de fiets- of wandelroutes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl of bedenk zelf een route en kom langs op 4 juni van 10.00-16.00 uur.
 
 
Kerkdienst Palmpasen zondag 10 april 2022 om 9.30 uur. Kerkdienst Palmpasen zondag 10 april 2022 om 9.30 uur.

Diensten in de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde.

Dienst in de Protestantse kerk in Blijham.
Voorganger: Mevr. G. Berends
Organist: Helmer Roelofs
Met medewerking van de Kindernevendienst

Collecten: Diaconie voor JOP, Kerk en deurcollecte: Jeugd

Orde van Dienst
Mededelingen:

Samenzang: Lied 118: 5

Welkom en groet:
Samenzang: Lied 118: 7, 9
Inleiding op de dienst
Kinderen naar KND  Klik hier voor het   Kinderlied
Klik hier voor de Palmpasen foto's
Hier de Groepsfoto
Gebed:
Samenzang: Lied 973
Lezing: Matt. 21: 1-9
Overdenking:
Samenzang: Lied 558: 1, 2, 4, 6
Kinderen terug: Zij zingen ‘Bim bam bom’
Gebed
Samenzang: Lied 836: 1, 2, 4
+ collecte
Afsluitende woorden:
Samenzang: Lied 1010: 1, 2
Zegen:
 
 
Kerkdienst zondag 20 maart 2022 Kerkdienst zondag 20 maart 2022

Diensten in de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde.

Zondag Occuli 20 maart 2022 om 9.30 uur
Protestantse kerk te Blijham

Voorganger: Ds Wolf Jöhlinger
Organist: Helmer Roelofs
Collecten: Diaconie voor Werelddiakonaat, Kerk en deurcollecte: Jeugd

Liturgie:
AFKONDIGINGEN
AANVANGSPSALM: 25a Mijn ogen zijn gevestigd
BEMOEDIGING en GROET
thema: zondag occuli
LIED: Ps 25 :7 Gods verborgen omgang vinden
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LIED: 368 d Houd mij in leven
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Ex 6 : 1-8
LIED (van de maand): 828 (1.2.3) Stem als een zee van mensen
SCHRIFTLEZING: Lc 13 : 1-9
LIED: 938 (1.2) Christus die u wilt tooien
PREEK:
LIED: 561 O liefde die verborgen zijt
DANK EN VOORBEDE- STIL GEBED - ONZE VADER
COLLECTENAANKONDIGING / COLLECTE
SLOTLIED: 538 Een mens te zijn op aarde
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen-amen-amen

 
Kerkdienst zondag 27 februari 2022 om 9.30 uur Kerkdienst zondag 27 februari 2022 om 9.30 uur

Voorganger: Ds Wolf Jöhlinger
Organist: Wiebe Claus

Collecten: Diaconie voor Bolivia, Kerk en deurcollecte: Jeugd
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Orde van de dienst op 8e zondag na Epifanie:
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
STIL GEBED
AANVANGSPSALM: 92 : 1.2 Waarlijk het is rechtvaardig dat men de Here prijst
BEMOEDIGING/GROET
GEBED VAN TOENADERING
LIED: 283 (1-5) In de veelheid van geluiden
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LOFLIED: 302 : 1 God in de hoog' alleen zij eer
ZONDAGSGEBED
LIED vd maand: 802 : 1.2.5 Door de wereld gaat een woord
SCHRIFTLEZING: Luc 6 : 43-46
LIED: 538 (1-4) Een mens te zijn op aarde
OVERDENKING: Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over (Lc 6 : 45b)
LIED: 976 (1-3) Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTEN met hengels
SLOTLIED: 1009 (1.2.3) O lieve Heer, geef vrede (staande)
UITZENDING/ZEGEN:
GEMEENTE ZINGT: Amen-amen-amen
ORGELSPEL
 
 
Kerkdienst zondag 30 januari 2022 om 9.30 uur. Kerkdienst zondag 30 januari 2022 om 9.30 uur.

Liturgie 30 januari 2022
Voorganger dhr. H. Dijkstra
Organist dhr. H. Roelofs

Intochtslied: 687 : 1;
Stil gebed, Onze Hulp en Groet;

Als gebed om hulp: lied 670 : 1, 2 en 3;

Woord van bemoediging en leefregel;

Lied 705 : 1 en 2;

Gebed om verlichting  met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 14 : 15 – 29;

Lied 360 : 1, 2 en 4;

Preek;

Lied 670 : 4, 5, 6 en 7;

Gebed;

Als slotlied: 687 : 2 en 3

Zegen;

Collecte bij de uitgang of via internetbankieren.
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

 
 
Kerkdiensten de komende tijd vanaf 23 januari 2022. Kerkdiensten de komende tijd vanaf 23 januari 2022.
Beste leden van onze vier gemeenten,

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) gelezen en op basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen en aanbevelingen:
Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan.

Vandaar dat zij dan ook aangeven dat er weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn in de kerk. Als moderamen van onze vier kerken hebben wij afgesproken de adviezen van de PKN te volgen.

U bent dus a.s. zondag weer welkom in de Magnuskerk in Bellingwolde. Wel blijft de 1,5 m afstand van elkaar en het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en verplaatsen.
Aangezien de kerken in Bellingwolde en ook in Blijham voor de dienst van 30 januari groot genoeg zijn hoeft u zich voor deze twee diensten niet aan te melden.
Hoe dat met de dienst van 6 februari in Wedde zal zijn is nog even afwachten. Er is op 25 januari ook nog weer een persconferentie.

Natuurlijk blijven al onze diensten gewoon digitaal thuis te volgen wanneer u liever nog even niet naar de kerk wilt gaan.

Via de mail, nieuwsbrief of websites blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent diensten in de kerk.

Met vriendelijke groet,

Astrid Lüürssen, scriba
 
 
Voorlopig nog een Digitale Kerkdienst. Voorlopig nog een Digitale Kerkdienst.
Beste leden van onze vier gemeenten,

Het moderamen heeft gisteravond besloten dat de dienst van zondag een digitale dienst zal zijn vanuit Vriescheloo.
Alleen de voorganger en gemeenteleden met een taak/functie zullen hierbij aanwezig zijn.
Leden van de cantorij zullen gevraagd worden om samen met de aanwezige leden de liederen te gaan zingen.
Om de leden van de cantorij niet te veel te belasten is het mogelijk dat een aantal gemeenteleden de cantorij gaan ondersteunen.
Wilt u dit een keer doen dan kunt u dit melden aan de scriba van de kerk waar dienst is. De scriba weet of ondersteuning wenselijk is of dat er genoeg zangers zijn.
Zonder contact met de scriba hierover kunt u dus niet naar de dienst toekomen.

Vrijdagavond is er weer een persconferentie waarin wij horen wat na 14 januari mogelijk is. Aangezien wij het advies van de PKN landelijk opvolgen zal medio volgende week duidelijk zijn hoe diensten er dan uit gaan zien.
U kunt dus over een week weer een mail van ons verwachten.
Komende zondag kunt u de dienst volgen via kerkomroep.nl Vriescheloo: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
Voor contact met de scriba van Vriescheloo: Fennie Eefting, Telefoon: 0597 541883 / Email: pknvriescheloo@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Astrid Lüürssen, scriba

 
 
Dankdienst voor het leven van Janny Koning-Wijbenga Dankdienst voor het leven van Janny Koning-Wijbenga
De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op maandag 3 januari 2022 om 10.30 uur in de Protestantse kerk, Oosteinde 31 te Blijham..
Deze dienst is rechtstreeks te volgen via de kerkomroep (klik hier)

Orde van de dienst
van Woord en gebed
voorafgaande aan de begrafenis van
Janke Koning - Wijbenga
geb 21 mei 1941 overl. 27 december 2021
 
Ps 31 : 16
'Mijn tijden zijn in uw hand...'
 
3 januari 2022 om 10.30 uur
Protestantse kerk te Blijham
 
organist: dhr. Wiebe Claus
ouderling: mevr. Geeke van der Haar-Witter
voorganger: ds. Wolf Jöhlinger
 
ORGELSPEL
 
BINNENKOMST van familie, kerkenraad en voorganger  (gemeente gaat staan)
WELKOM en BEMOEDIGING
LIED: 904: 1.5 Beveel gerust uw wegen
GEBED:
AFSCHEID van tante Janny
MUZIEK: J.S. Bach - Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur "Air" BWV 1068
SCHRIFTLEZING: Psalm 31: 1-10, 15-17
LIED: (JdH 283) Vaste rots van mijn behoud
OVERDENKING n.a.v. Ps 31: 16 'Mijn tijden zijn in uw hand...'
MUZIEK uit Taizé
LIED: Psalm 42: 1.2.3 Evenals een moede hinde
UITZENDING EN ZEGEN (staande)
SLOTLIED: 634: 1.2. U zij de glorie
 
DANKWOORD
ORGELSPEL
We brengen Janny Koning-Wijbenga naar haar graf
 
Bij het graf bidden we gezamenlijk het Onze-Vader gebed
 
 
 
Kerkdiensten tot en met 9 januari 2022 Kerkdiensten tot en met 9 januari 2022
Beste leden van onze vier gemeenten,

Naar aanleiding van de persconferentie over de nieuwe lockdownregels hebben wij de diensten in onze kerken moeten aanpassen.
Het zijn nu allemaal digitale diensten geworden maar gelukkig kunnen wij deze diensten nog houden.
 Op de linken die bij de diensten vermeld worden kunt u klikken en zo komt u bij de kerk uit om naar de betreffende dienst te gaan.
De diensten van Kerstnacht en 2e kerstdag worden ook door Radio Westerwolde uitgezonden.

Kerkdiensten i.v.m. met de nieuwe lockdownregels:
Naar aanleiding van de persconferentie omtrent de nieuwe lockdownregels is het moderamen weer via Zoom bij elkaar gekomen om de komende diensten te bespreken. Het advies van de PKN landelijk is: Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit gaan wij dan ook weer oppakken. De diensten voor 24 en 31 december waren al digitale diensten en zijn omdat het avonddiensten zijn ’s middags opgenomen. Nu zullen de diensten daarnaast t/m zondag 9 januari ook digitaal gaan plaatsvinden. Deze diensten vinden op genoemd tijdstip plaats, dus een rechtstreekse dienst digitaal. Alle diensten kunt u ook op een later tijdstip bekijken/luisteren.
Op deze manier kunnen wij toch samen de Kerstdiensten maar ook de overige diensten vieren.
  
Kerstnachtdienst 24 december 2021 om 19.00 uur een  gezamenlijke digitale dienst vanuit Bellingwolde 
Protestantse Gemeente Bellingwolde Magnuskerk - Kerkdienstgemist.nl
voorgangers: ds. W. Jöhlinger en pastor F. Groenbroek | een gezamenlijke Kerstnachtviering
organist: dhr. R. Brunekreeft | collecte: Doelcollecte en Kerk

Klik hier voor foto's van deze opgenomen Kerstnachtdienst.
 
1e Kerstdag 25 december 2021 om 10.00 uur  een digitale dienst vanuit Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776 voorganger: ds. W. Jöhlinger | 1e Kerstdag organist: mevr. E. de Boer | collecte: KIA Kinderen in de knel en Kerk

Beste leden van onze vier gemeenten,

In de link onder dit bericht  een paar foto’s van de Kerstdienst van 1e Kerstdag in Vriescheloo.
Ook vindt u hierin een link naar het filmpje van de KND. U hoeft hier alleen maar op te klikken en dan komt u bij de film.
Wat fijn dat de KND ondanks dat zij opeens niet meer met de kinderen bij elkaar kon om te filmen dit voor elkaar heeft gekregen.
Op deze manier waren de kinderen toch betrokken bij de diensten.
Voor de leiding was dit wel een extra uitdaging maar het is gelukt.

Ook vanmorgen waren leden van de cantorij en afgevaardigden van onze kerken aanwezig in de dienst.
Zo klinkt een dienst met de zang van de aanwezigen toch als een volwaardige dienst.

Namens de kerkenraden wens u ik verder goede dagen en via de komende digitale diensten zijn wij toch met elkaar verbonden.

Met vriendelijke groet,
Astrid Lüürssen, scriba

Klik hier voor informatie omtrent het project van de Kindernevendienst  voor 1e Kerstdag.
Klik hier
voor het filmpje van de Kindernevendienst
Klik hier
voor foto's van deze dienst.
 
2e Kerstdag 26 december 2021 rechtstreekse digitale dienst uit de Magnus kerk in Bellingwolde
Protestantse Gemeente Bellingwolde Magnuskerk - Kerkdienstgemist.nl
voorganger: ds. W. Jöhlinger | 2e Kerstdag
organist: dhr. J. Eefting | collecte: Diaconie en Kerk
 
31 december een dienst uit Bellingwolde om 19:00 via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-BellingwoldeMagnuskerk
voorganger: ds. W. Jöhlinger | Oudejaarsavond organist: mevr. E. de Boer | collecte: voor de Kerk 
 
02 januari 2022 een digitale dienst uit Blijham om 09:30 uur via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
voorganger: ds. W. Jöhlinger organist: dhr. H.J.M. Roelofs | collecte: Bartimeus en Kerk
 
09 januari 2022 een digitale dienst uit Wedde om 09:30 uur via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
Voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing
Organist: dhr. R. Wind
Collecte: Diaconie en Kerk en een extra collectie Vrienden van Eleas
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

De deurcollecte voor het project Roemenië kunt U overmaken op: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham.

Met vriendelijke groet namens onze vier kerken,
Astrid Lüürssen, scriba PG BBVW 
 
4e Advent zondag 19 december in Vriescheloo 4e Advent zondag 19 december in Vriescheloo

Diensten de komende tijd
 • Vanaf a.s. zondag wordt er weer de 1,5 m afstand gehanteerd en bij binnén en uitgaan van de kerk mondkapjes op. In de bank hoeft dit niet meer.
 • De gegevens omtrent luisteren/kijken naar de diensten en hoe u collectegelden kunt overmaken staan op de websites van de kerken.
 • Vanaf 28 november is het lied van de maand Lied 460.

19 december 2021  4e Advent een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur
voorganger: dhr. H. Dijkstra | 
organist: mevr. E. de Boer | collecte: KIA Advent en Kerk
Klik hier om deze dienst te beluisteren via kerkomroep.
De dienst in Vriescheloo gaat wel door.


Klik hier voor informatie omtrent het project van de Kindernevendienst  voor zondag 4e Advent.

19 december 2021  een extra dienst in Bellingwolde om 09:30 uur  DEZE DIENST GAAT NIET DOOR!
voorganger: mw. J. van Bergen | 4e advent
organist: dhr. P. Shaw | collecte: KIA Advent en Kerk


 
 
3e Advent zondag 12 december 2021 in Vriescheloo 3e Advent zondag 12 december 2021 in Vriescheloo
Beste leden van onze gemeenten,

Klik hier voor informatie omtrent het project van de Kindernevendienst  voor zondag 3e Advent.
Klik hier
voor het filmpje van de Kindernevendienst

De dienst op 12 december is in Vriescheloo om 09:30 uur.
Voorganger: ds. W. Jöhlinger | 3e advent
Organist: dhr. J. Eefting
Collectes: KIA Advent en Kerk


Zondag 12 december zal net als vorige week vooraf aan de dienst en na afloop formulieren van Amnesty liggen in de kerk.
Het is een petitie voor de Wit-Russische tiener Mikita Zalatrou die begin dit jaar is veroordeeld tot vijf jaar jeugdgevangenkamp wegens ‘massale verstoring van de openbare orde’ en het ‘gebruik van illegale explosieven’.
U hoeft alleen uw naam, woonplaats en handtekening te zetten. Een e-mail kunt u invullen als u op de hoogte gehouden wenst te worden. Deze wordt niet meegestuurd.
Op deze manier kunnen wij misschien iets voor een ander betekenen.
In Gaandeweg vindt u hierover meer informatie.

 
 
Liturgie 2e Advent met Heilig Avondmaal zondag 5 december 2021 Liturgie 2e Advent met Heilig Avondmaal zondag 5 december 2021
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Helmer Roelofs, m.m.v Cantorij olv Roelf Wind.

LITURGIE
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
LIED:  Ps 80 :1.2  O God van Jozef leid ons verder  (staande)
BEMOEDIGING en GROET:
Gezongen drempelgebed: CANTORIJ/GEMEENTE  LIED 295  Wees hier aanwezig
ADVENTSPROJECT -  ADVENTSKAARSEN
PROJECTLIED:  Wij bidden om verhalen
GEBED
SCHRIFTLEZING: Lc 1 : 26-38
LIED: 443 De engel Gabriel komt aangesneld (Cantorij)
PREEK
LIED vd maand: 460  De nacht loopt ten einde
GEBED
COLLECTEAANKONDIGING
TAFELGEBED
LIED:340b  apostolische geloofsbelijdenis
vervolg tafelgebed
LIED:  463: 1.3.6.7.8  Licht in onze ogen
NODIGING
DELEN VAN BROOD EN BEKER
DANKGEBED:  db 825 / nr 143
SLOTVERS: 440 : 4  Gij schenkt met volle handen
ZENDING/ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen, amen, amen  (zingen)
ORGELSPEL

en klik hier voor de Liturgie van de Kindernevendienst   in deze dienst.

 
Uw  bijdrage  voor de collectes kunt u storten op:

Voor de kerk:  NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

Voor de Diaconie: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham


 
 
Liturgie 1e Advent zondag 28 november 2021 Liturgie 1e Advent zondag 28 november 2021
Voorganger dhr. Harry Brouwer
Organist dhr. Wiebe Claus
Met m.m.v. De Kindernevendienst

Thema: “positief getest…, wat nu..?”
 
 1. Beginlied: 460 de nacht loopt ten einde
                        Bemoediging, groet, drempelgebed
 1. lied –  218 vers 1,2, 4 en 5 Dank U
 2. Smeekgebed  en gebed om verlichting met de Heilige Geest
 3. Moment met de kinderen: filmpje – aansteken adventskaars – kaarsengedicht – zingen projectlied (melodie lied 444)
 4. Lied 838 vers 1 en 4 o grote God die liefde zijt
 5. Schriftlezing: Handelingen 10:1-20
 6. Liedboek 968 vers 1, 2 en 5 (de ware kerk des Heren)
 7. Uitleg en overweging: “positief getest…., wat nu…?”
 8. Liedboek 653 vers 1, 2 en 6 (u kennen en uit U te   leven…)
 9. Dankgebed / gezamenlijk het “onze Vader”
 10. Inzameling van de gaven
 11. Slotlied: 971 vers 1,2 en 3 zing een nieuw lied
 12. Wegzending en zegen die wordt afgesloten met het zingen  van gezang 456:3
en klik hier voor de Liturgie van de Kindernevendienst   in deze dienst.

 
Uw  bijdrage  voor de collectes kunt u storten op:

Voor de kerk:  NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

Voor de Diaconie: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
 
Liturgie Gedachtenis zondag 21 november 2021. Liturgie Gedachtenis zondag 21 november 2021.
Liturgie Gedachteniszondag

Uw  bijdrage  voor de collectes kunt u storten op:

Voor de kerk:  NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

Voor de Diaconie: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
Liturgie voor dienst op zondag 10 oktober in Blijham. Liturgie voor dienst op zondag 10 oktober in Blijham.

Voorganger Drs. J. Maatjes-Hulsing

Organist Jan Eefting

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 84 vers 1 en 3

Votum en groet

Lied: 84 vers 6

Kyrië gebed

Glorialied: 705 vers 1,2 en 3

Lezing: Deutronomium 15: 1-11

Lied: 761 vers 1,2 en 3 ( Lied van de maand)

Lezing: Marcus 10: 17-31

Lied: 718 vers 2 en 3

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Lied: 912 vers 1,2,3 en 4

Dienst der gebeden

Collecte JOP en kerk

Slotlied: 991 vers 1,2,3,6,7 en 8

Zegen/ gezongen Amen

Uw  bijdrage  voor de collectes kunt u storten op:

Voor de kerk:  NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

Voor de Diaconie: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham


 
 
Onthulling Herdenkingsmonument zaterdag 2 oktober 2021. Onthulling Herdenkingsmonument zaterdag 2 oktober 2021.

Klik hier voor het programma Onthulling Herdenkingsmonument bij de kerk .

Klik hier om de rechtstreekse bijeenkomst via de kerkomroep te beluisteren.
 
Startzondag 12 september 2021 in Blijham Startzondag 12 september 2021 in Blijham

Klik hier voor de Liturgie van de Startzondag en Doopdienst in Blijham


Klik hier voor het inlegvel voor de Startzondag van de Kindernevendienst
 
Kerkdiensten in Coronatijd Kerkdiensten in Coronatijd
Update 1 juli 2021

Beste leden van onze gemeenten,
Hier de liturgie voor komende zondag een dienst vanuit Wedde. 
Dit is zoals u verder hierin kunt lezen de laatste keer dat u voor iedere dienst een mail ontvangt van ons.

Dienst: 4 juli in Wedde
Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) en “kerkomroep.nl” van (Blijham) en staan de liturgieën ook.
Opgave voor deze dienst bij Gretha van Dijk (scriba): 0597 54 19 13 of  gretavandijk@outlook.com t/m zaterdag
3 juli 17.00 uur.
Gemeenteleden zijn weer welkom in deze dienst.
 • u hebt geen klachten.
 • houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
 • in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
 • was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
 • een gastvrouw/heer zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
 • jassen meenemen in de bank.
 • huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
 • wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
 • na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
 • bij de uitgang staan 2 collecteschalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2evoor de kerk. De 3is voor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken :
 Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham.

Orde van Dienst van 4 juli 2021 voor PG BBVW in Wedde
Aanvang:    9.30 uur
voorganger: ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven
Organist:    dhr. R. Wind
collecte: KIA Diaconaat en Kerk. Extra collecte voor Roemenië
m.m.v. cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.

Vooraf 
Cantorij en gemeente: Lied 13A: Hoe lang vergeet U mij … 
Voorwoord 
Aanvangslied: Lied 632: 1 Dit is de dag … 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen: Lied 632: 3 Nu zend Uw Geest … 
Kyriegebed 
Cantorij en gemeente Gloria: Lied 103E: Bless the Lord … 
Wetslezing/richtlijn ten leven:
Gezongen Geloofsbelijdenis:  Lied 908: 1 Ik heb U lief ….
Woord 
Gebed 
Cantorij en gemeente: Lied 295 
Schriftlezingen: Jes. 3: 25 – 4: 6, Markus 5: 21 – 43 
Zingen: Ps. 123: 1 Tot U, die zetelt …… 
Verkondiging: Uw geloof heeft u gered.  
Cantorij en gemeente  Zingen: Psalm 91a: Wie in de schaduw … 
Cantorij vers 1  en 2, allen vers 3
Dankwoord 
Dankgebed:  
Collectemoment
Slotzang; Lied 871: 1 en 4  Jezus zal heersen …
Zegen 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd. Kerkdiensten in Coronatijd.
Update 30 juni 2021

Overzicht afspraken en gegevens omtrent kerkdiensten in de kerk of kijken en luisteren naar een dienst in onze vier gemeenten.

Richtlijnen RIVM voor bezoek aan een kerkdienst:
 • u hebt geen klachten.
 • houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
 • in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
 • was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
 • een gastvrouw/heer zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
 • jassen meenemen in de bank.
 • huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
 • wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
 • na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
 • bij de uitgang staan 2 collecteschalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2e voor de kerk. Een evt. 3e is voor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

Voor de diensten in Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo hoeft u zich niet van tevoren opgeven.
Voor een dienst in Wedde moet dit wel. U kunt dit doen bij:
Opgave voor deze dienst bij Gretha van Dijk (scriba): 0597 54 19 13 of gretavandijk@outlook.com
Dit uiterlijk de zaterdag voor de dienst in Wedde tot 17.00 uur.

Liturgieën
Deze vindt u bij “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) en “kerkomroep.nl” (Blijham, Vriescheloo en Wedde). U hoeft niet in te loggen of aan te melden maar u kunt gewoon luisteren en/of kijken. Zie ook de linken op de websites om direct hiernaartoe te kunnen gaan.

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken. Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde

De 1e zondag van de maand is er een deurcollecte voor het project Roemenië.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. project Roemenië.
 
Kerkenpad Oost-Groningen
3 juli 10.00-16.00 uur


Kerken zijn bijzondere gebouwen. Het zijn plekken waar mensen samenkomen om te bidden, te rouwen, het leven te vieren. Om in contact te komen met het hogere of om gewoon tot rust te komen. En dat vaak al eeuwenlang. Daarnaast zijn de gebouwen vaak ook nog eens architectonische hoogstandjes. En dat geldt ook voor de kerken in Oost-Groningen, er zijn hier parels van kerken gebouwd!
            Om mensen kennis te laten maken met de bijzonderheid en de schoonheid van de religieuze gebouwen, wordt het Kerkenpad Oost-Groningen georganiseerd. Tijdens het kerkenpad openen bijna dertig deelnemers hun deuren voor het publiek. Zo kunnen mensen de gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen leren kennen! De deelnemende kerken zijn gebouwd in verschillende tijdperken, de oudste in de 13e en de jongste in de 21e eeuw. Zij verschillen daardoor sterk van elkaar wat betreft architectuur en ze hebben ook allemaal hun eigen bezienswaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere orgels, schitterende glas-in-lood ramen, oude doopvonten en prachtige fresco’s!
            In alle gebouwen zijn 3 juli vrijwilligers aanwezig die bezoekers graag vertellen over de geschiedenis van hun kerk en de bijzonderheden die er te zien zijn. Als de coronamaatregelen het toelaten zullen sommige kerken bovendien extra activiteiten organiseren, zoals een rondleiding in het orgel, bespeling van het orgel en een boekenmarkt. Plan een route of gebruik een van de fietsroutes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom langs! De wereld mag in de loop van de jaren sterk veranderd zijn, de sfeer binnen de kerkmuren is eigenlijk onveranderd gebleven!

Klik hier voor meer informatie omtrent routes en de kerken die allemaal mee doen.

Ook de kerken in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde zijn open op deze dag.

24 juni 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
Gistermiddag zijn door 1Vandaag en de Bomenstichting opnames gemaakt van de oudste Zilverlinde van Nederland (ca. 1783), die op het kerkhof bij de kerk staat.
Vandaag 24 juni om 18.15 uur (na het Journaal) zullen in het programma 1Vandaag de opnames te zien zijn op NPO1. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het terug kijken via: https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/528939/

De PKN heeft geadviseerd dat we weer normaal kunnen zingen in de kerk. Dus voor de dienst van a.s. zondag in Vriescheloo mogen wij allemaal weer zingen.
Het was fijn dat gemeenteleden in de afgelopen zondagen de zang voor hun rekening hebben genomen maar nu mag u weer zelf zingen!
Het wordt al weer wat normaler gelukkig!

Aanmelden is voor a.s. zondag nog wel nodig. Komende week gaan we kijken of dit nog zo blijft of dat we hier ook anders mee om kunnen gaan.
Dit leest u in de mail voor de dienst van volgende week zondag.

Diensten de komende tijd
Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) en “kerkomroep.nl” van (Blijham) en staan de liturgieën ook.

Hieronder de liturgie voor komende zondag 27 juni 2021 een rechtstreekse dienst in Vriescheloo om 09:30 uur
voorganger: dhr. H. Brouwer
organist: dhr. J. Eefting

Opgave voor deze dienst bij Fennie Eefting (scriba): 0597 54 18 83 of pknvriescheloo@gmail.com t/m zaterdag 26 juni 17.00 uur!
kerkomroep.nl Vriescheloo: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776

4 juli 2021 een dienst in Wedde om 09:30 uur
voorganger: ds. C.G.Spijker
organist: dhr.Roelf Wind

Gemeenteleden zijn weer welkom in deze dienst.
 • u hebt geen klachten.
 • houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
 • in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
 • was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
 • een gastvrouw/heer zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
 • jassen meenemen in de bank.
 • huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
 • wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
 • na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
 • bij de uitgang staan 2 collecteschalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2e voor de kerk. Een evt. 3e is voor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken. Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Orde van dienst zondag 27 juni  2021: Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
Een rechtstreekse dienst in Vriescheloo om 9.30 uur
Voorganger: dhr. H. Brouwer
organist: dhr. J. Eefting
collecte: Noodfonds Westerwolde en Kerk een extra collecte voor jeugd

Aanvangslied: 75: 1 en 3 (u kennen en uit u te leven)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: gezang 445:1 God heeft mij zijn zoon gegeven
Gebed voor de nood van de wereld
Lied: opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Johannes 8: 21 -40
Lied: 328: 1,2 en 3 Here Jezus om uw woord
Uitleg thema “Vrij zijn…”
Lied 538: 1 en 4 een mens te zijn op aarde
Dankgebed / voorbede / gezamenlijk Onze Vader
Collecte aankondiging
Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven
Zegen
Lied 415:3

Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

18 juni 2021
Beste leden van onze gemeenten,

Hieronder de liturgie voor komende zondag 20 juni 2021 om 9.30 uur  een dienst vanuit Blijham. Verder ook weer een nieuwsbrief  (nr. 17) waar alle informatie omtrent de diensten instaan.
Opgave voor deze dienst, bij Geek van der Haar (scriba): op 06 40 07 17 56 of pgblijham@ziggo.nl t/m zaterdag 19 juni 17.00 uur!
Kerkomroep  Blijham: Klik hier om de dienst te beluisteren

zondag 20 juni 2021 een dienst in Blijham om 09:30 uur
voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing
organist: dhr. H.J.M. Roelofs
zang door 4 leden van onze gemeenten
collecte: KIA Noodhulp en kerk

Liturgie zondag 20 juni 2021  te Blijham
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: 280 vers 1,2 en 3
Votum en groet
Lied: 280 vers 4 en 5
Kyrië gebed
Glorialied: 150 vers 1 en 2
Gebed voor het openen van de Schriften
Lezing: Job 30: 15-26 en vers 38
Lied: 313 vers 1 en 2
Lezing: Marcus 4: 35-41
Lied: 313 vers 5
Uitleg en Verkondiging
Lied: 352 vers 1,2,4,5,6 en 7
Noemen van namen van de overleden mensen, daarna orgelspel
Dienst der gebeden
collecte afkondiging
Slotlied: 416 vers 1,2,3 en 4
Zegen/Amen

12 juni 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Diensten de komende tijd

Zondag 13 juni 2021 om 9.30 uur  een dienst in Bellingwolde.
voorganger: ds. S. Rienstra
organist: dhr. H. de Vries
collecte: Missionair werk en kerk
Klik op deze link om de dienst in Bellingwolde te zien en te horen.

zondag 20 juni een dienst in Blijham om 09:30 uur
voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing
organist: dhr. H.J.M. Roelofs
collecte: KIA Noodhulp en kerk
Voor zowel “kerkomroep.nl” als “kerkdienstgemist.nl” hoeft u niet in te loggen of aan te melden maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.

Gemeenteleden zijn weer welkom in deze dienst tot aan aantal van max 50 personen (afhankelijk van welke kerk i.v.m. de 1,5 m afstand). U kunt zich t/m zaterdag 12 juni opgeven bij de scriba: 06 21 67 11 ofscriba@pkn-bellingwolde.nl
 • u hebt geen klachten.
 • houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
 • in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
 • was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
 • een gastvrouw/heer zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
 • jassen meenemen in de bank.
 • huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
 • wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
 • na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
 • bij de uitgang staan 2 collecteschalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2evoor de kerk. Een evt. 3eis voor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze kerk:
 Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Liturgie voor de viering op 13 juni 2021 in Bellingwolde  
Tweede zondag na Trinitatis   Liturgische kleur: groen   Zang door koor (4 zangers) 
organist dhr. H. de Vries
Luiden klok – orgelpreludium – welkomen en mededelingen
Aanvangslied LB 217 (alle 5 verzen)
Votum en Groet
Inleidend woord
Schuldbelijdenis
Kyrie (gesproken door V)
Gloria: LB 305 (alle 3 verzen) 
Openingsgebed
Eerste lezing: Ez. 17, 22-24 
Tussenzang: LB 92: 1,2, 7,8  (Psalm) 
Tweede lezing: 2 Kor. 5, 6-10
Vers voor het evangelie: LB 923 (alle 3 verzen)
Evangelielezing: Mc. 4, 26-34
Acclamatie: LB 339a [direct aansluitend op V Woord van de Heer. Wij danken God.] 
Preek
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en Voorbeden afgesloten met Onze Vader
Acclamatie bij Voorbeden: LB 367e [na V Laten wij bidden]
Aandacht voor de collecte
Slotlied: LB 747: 1,2,7,8 
Zegen en heenzending (na zegen gezongen Amen)

Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

3 juni 2021.
Beste leden van onze Gemeente,

Mededelingen:
 • Vanaf zondag 6 juni a.s. gaan diensten weer gehouden worden in de kerk en u bent als gemeentelid van onze vier kerken weer van harte welkom om een dienst bij te wonen (t/m 30 personen).
 • U geeft zich op bij de scriba van de kerk waar de dienst gehouden wordt.
 • Helaas mag er nog niet gezongen worden maar het begin is er.
 • Wel moeten wij ons nog houden aan de regels die de vorige keer ook van toepassing waren.
  • u hebt geen klachten.
  • houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
  • in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
  • was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
  • een gast vr/hr zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
  • jassen meenemen in de bank.
  • huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
  • wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
  • na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
  • bij de uitgang staan 2 collecte-schalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2e vor de kerk. Een evt. 3e is vor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

Diensten de komende tijd
zondag 6 juni 2021 een rechtstreekse dienst in Bellingwolde i.p.v. Wedde (dit op verzoek van PG Wedde)
tijdstip: 09:30 uur
voorganger: ds. C.G. Spijker
organist: mw. E. de Boer
collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk met de extra deurcollecte voor Roemenië het medicijnfonds. U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.

Liturgie voor 6 juni:
Afkondiging
Aanvangslied: Ps. 92: 1 en 2 Waarlijk, dit is rechtvaardig
Stil gebed
Votum en groet
Gloria (orgel)
Kyriegebed
Gloria: Lied 705: 1 en 2 Ere zij aan God de Vader
Wetslezing/richtlijn ten leven:
Gezongen Geloofsbelijdenis: Lied 908: 1 Ik heb U lief
Woord
Gebed
1e Schriftlezing: Richteren 12: 1 - 6
Zingen: Lied 317: 1 Grote God …
2e Schriftlezing: Markus 4: 26 – 34
Zingen: Lied 317: 2 Heer, uw boodschap
Verkondiging: Het mosterdzaad
Meditatief muzikaal moment: orgelspel
Dankwoord
Dankgebed:
Slotzang; Lied 871: 1, 2 en 4 Jezus zal heersen
Zegen
Collecte bij de uitgang

zondag 13 juni a.s.rechtstreekse dienst in Bellingwolde
tijdstip: 9:30 uur
voorganger: ds. S. Rienstra
organist: dhr. H. de Vries
collecte: Missionair werk en kerk

Opgave via scriba@pkn-bellingwolde.nl of 06 21 67 11 99 t/m zaterdag 17.00 uur!

Link “Kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken. Dit o.v.v. collecte + noemen datum: 

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

met vr. gr.
Geeke van der Haar, scriba


 
 
Kerkdiensten in Coronatijd Kerkdiensten in Coronatijd
Update 28 mei 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Verder hieronder de liturgie voor komende zondag een dienst vanuit Vriescheloo.

Diensten de komende tijd
Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via “kerkomroep.nl” Blijham of “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
Een rechtstreekse dienst (in Bellingwolde) alleen via “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
Hieronder vindt u de rechtstreekse linken naar deze mogelijkheden.
Komt u er niet uit neem dan even contact op met uw scriba of met Astrid Lüürssen.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind.
Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de “kerkomroep.nl” (Blijham) en “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) staan de liturgieën ook.

zondag 30 mei 2021 een opgenomen dienst in Vriescheloo
voorganger: ds. ds. S. Rienstra
collecte: JOP en kerk met extra collecte voor de jeugd.

zondag 6 juni 2021 om 9.30 een rechtstreekse dienst vanuit Bellingwolde i.p.v. Wedde (dit op verzoek van PG Wedde) om 09:30 uur
voorganger ds. C.G. Spijker
organist dhr. J. Rozema
collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk met de extra deurcollecte voor Roemenië het medicijnfonds. U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.

Gemeenteleden zijn weer welkom in deze dienst tot aan aantal van 30 personen. U kunt zich t/m zaterdag 5 juni opgeven bij de scriba: 06 21 67 11 of scriba@pkn-bellingwolde.nl
-U hebt geen klachten.
-Houd 1.5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
-In de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
-Was thuis uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
-De looprichting wordt aangegeven, daarna zover mogelijk naar de muurzijde doorschuiven in de opengestelde banken. Eén of twee gastvrouwen/heren zullen de bezoekers naar een plek begeleiden.
-Jassen meenemen in de bank.
-De banken zijn om en om afgesloten, per bank mogen maximaal 3 personen op 1.5 meter afstand zitten, huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
-Gemeentezang is nog niet mogelijk.
-Wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
-Na de dienst verlaten we, van achter af, bank na bank de kerk. Volg de aanwijzingen en houd afstand!
-Bij de uitgang staan 2 collecte schalen, die met het mandje is voor de diaconie, de andere voor de kerk.
-Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de “kerkomroep.nl” (zoek naar Blijham) en “kerkdienstgemist.nl” (zoek naar Bellingwolde) staat deze vermeld.

Linken naar mogelijkheden om de diensten te volgen:

Link kerkomroep.nl Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Link kerkdienstgemist.nl Bellingwolde: via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk

Voor zowel “kerkomroep.nl” als “kerkdienstgemist.nl” hoeft u niet in te loggen of aan te melden maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken. Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde

Orde van dienst zondag 30 mei 2021: Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
Opgenomen dienst in Vriescheloo
Voorganger: ds. S.B. Rienstra

De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

Zondag Trinitatis

Welkom en mededelingen
Aanvangslied LB 827 (alle 4 verzen)
Votum en Groet
Inleidend woord
Schuldbelijdenis
Kyrie: LB 301b 
Gloria: LB 305 (alle 3 verzen)
Openingsgebed
Eerste lezing: Deut. 4, 32-34 en 39-40 
Tussenzang: LB 33: 1,2,7,8 (psalm) 
Tweede lezing: Rom. 8, 14-17
Vers voor het evangelie: LB 362 (alle 3 verzen) 
Evangelielezing: Mt. 28, 16-20
Acclamatie: LB 339a
Preek
Geloofsbelijdenis: LB 340b
Dankgebed en Voorbeden afgesloten met Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Slotlied: LB 704 ( alle 3 verzen)
Zegen en heenzending

Met vriendelijke groet,

Astrid Lüürssen, scriba

22 mei 2021

Zondag 23 mei, Pinksteren,een gezamenlijke dienst vanuit de Wedderkerk in Oude Pekela.
Voorganger: ds Simone van de Vrie.
Organist : Adriaan Mollema.
THEMA: ‘FEEST VAN HOOP!’
 
De Pinksterdienst wordt uitgezonden met beeld en geluid via een livestream om 9:30 uur (of om later terug te kijken).
Klik op onderstaande Linken hier naar toe:
www.livevideosolutions.nl/wedderwegkerk
https://www.youtube.com/watch?v=symk8a2qo3c


Klik HIER voor de uitgebreide Liturgie
 van Pinksteren.
 
17 mei 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Komende zondag 23 mei 2021  kerken wij samen met de Protestante gemeente Oude Pekela.
Ds. Simone van de Vrie heeft een Pinksterbrief samengesteld voor ons allen (zie hieronder) en ook op de website van PG Bellingwolde.

Klik hier voor de Pinksterbrief van Ds Simone van de Vrie

Hierin staat ook hoe u a.s. zondag de dienst kunt volgen. Tegen die tijd ontvangt u ook nog via de mail de link en de liturgie.
Ds. Van de Vrie heeft in de nieuwsbrief een oproep gegaan aan ons allen om te reageren voor 20 mei op de vraag “Wat geeft u hoop?”.
U kunt hierop antwoord geven aan haar via svdvrie@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Astrid Lüürssen, scriba

12 mei 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
Hier de liturgieën voor komende donderdag 13 mei, Hemelvaart en zondag 16 mei, rechtstreekste diensten in Bellingwolde via kerkdienstgemist.nl om 9.30 uur

Klik hier om kerkdienstgemist van Bellingwolde te zien en/of te beluisteren.

donderdag 13 mei, Hemelvaart, een rechtstreekste dienst vanuit Bellingwolde i.p.v. Wedde om 9:30 uur
collecte: Diaconie en Kerk
zondag 16 mei een rechtstreekste dienst vanuit Bellingwolde om 09:30 uur.
collecte: Diaconie en Kerk

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken.
 Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Liturgie voor de dienst op 13 mei 2021, Hemelvaart, in Bellingwolde
Voorganger: ds. H. Veltman
Organist: dhr. R. Wind
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Aanvangspsalm: Psalm 47: 1 en 3
Gedicht
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Zingen: Psalm 24: 1 en 5
Gebed van de dag
Lezing: Ezechiël 1: 3 – 5a en 26 - 28a
Zingen: Gezang 115: 1 (Liedboek van de kerken)
Lezing: Lucas 24: 44 - 53
Zingen: Lied 663: 1 en 2
Overdenking
Zingen: Lied 664: 1, 2 en 3
Danken en bidden
Slotlied: Lied 675: 1 en 2
Zending en Zegen

Liturgie voor de dienst op zomdag 16 mei  in Bellingwolde
Voorganger: ds. S.B. Rienstra
Organist: dhr. H. de Vries
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
Orgelpreludium,
gevolgd door mededelingen
Aanvangslied LB 286 (alle 3 verzen)
Votum en Groet
Inleidend woord
Schuldbelijdenis
Kyrie en Gloria: LB 299d 
Openingsgebed
Eerste lezing: Hand 1, 15-17 en 20-26 
Tussenzang: LB 103e (alle 4 verzen) 
Tweede lezing: 1 Joh. 4, 11-16
Vers voor het evangelie: LB 664 (alle 3 verzen)
Evangelielezing: Joh. 17, 11b-19
Acclamatie: LB 339a [direct aansluitend op V Woord van de Heer. Wij danken God.] 
Preek
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en Voorbeden afgesloten met Onze Vader: LB 1006
Aandacht voor de collecte
Slotlied: LB 425
Zegen en heenzending (na zegen gezongen Amen)

Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

8 mei 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Hier de liturgie en weer een nieuwsbrief (rubriek Nieuwsbrieven in Coronatijd)  waarin alle gegevens voor de diensten en andere zaken staan.
En hieronder de liturgie voor komende zondag een dienst vanuit Vriescheloo.

Hier een link voor diegene die graag de 4 mei herdenking bij Wedderveer willen bekijken via Westerwolde actueel.

of via YouTube.  https://youtu.be/T1Cw6BjCWpU

Diensten de komende tijd
Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via “kerkomroep.nl” Blijham of “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
Een rechtstreekse dienst (in Bellingwolde) alleen via “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
Hieronder vindt u de rechtstreekse linken naar deze mogelijkheden.
Komt u er niet uit neem dan even contact op met uw scriba of met Astrid Lüürssen.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind.
Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de “kerkomroep.nl” (Blijham) en “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) staan de liturgieën ook.

Zondag 9 mei een opgenomen dienst in Vriescheloo
voorganger: ds. R. Mulderij
organist: dhr. P. Groenendijk
collecte: KIA Noodhulp en Kerk en een extra collecte voor de Jeugd

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken 
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Linken naar mogelijkheden om de diensten te volgen:

Klik hier om de kerkomroep van Blijham te beluisteren

Klik hier om kerkdienstgemist van Bellingwolde te zien en/of te beluisteren

Voor zowel “kerkomroep.nl” als “kerkdienstgemist.nl” hoeft u niet in te loggen of aan te melden maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.

Liturgie voor de dienst op 9 mei 2021 in Vriescheloo
Voorganger: ds. R. Mulderij
Organist: dhr. P. Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
zondag 2-5-2021

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte/stil gebed
Aanvangslied: 215,1+3+4+6+7
Bemoediging en groet en Drempelgebed
Psalm 66,1+6+7
Kyriëgebed
Glorialied: 302, 1+3
Dienst van de Schriften
Gebed van de zondag
Johannes 4,11-18
Lied: Lied 838, 1+2
Evangelielezing Johannes 15,5-8, gevolgd door: lied 339a
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: 974, 1+2+5
Dank- en voorbeden, gevolgd door stil gebed en onze Vader
Uitleg bij collecte
Slotlied 637, alle verzen
Zegen
Gezongen amen
Wilhelmus, 1+6 vanwege 4 & 5 mei

Met vriendelijke groet,
Astrid Lüürssen, scriba

1 mei 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Diensten de komende tijd
Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via “kerkomroep.nl” Blijham of “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
zondag 2 mei een opgenomen dienst in Blijham
voorganger: ds. W. Jöhlinger
collecte: JOP en Kerk + Roemeniëweer een collecte is voor het medicijnfonds. U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.
zondag 9 mei een opgenomen dienst in Vriescheloo
voorganger: ds. R. Mulderij
collecte: KIA Noodhulp en Kerk en een extra collecte voor de Jeugd
Linken naar mogelijkheden om de diensten te volgen:

Klik hier om de kerkomroep van Blijham te beluisteren

Klik hier om kerkdienstgemist van Bellingwolde te zien en/of te beluisteren

Voor zowel “kerkomroep.nl” als “kerkdienstgemist.nl” hoeft u niet in te loggen of aan te melden maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken 
 Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Liturgie voor de dienst op 2 mei 2021 in Blijham
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. B. Hulzebos
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
zondag 2-5-2021
 
ORGELSPEL
WELKOM EN AFKONDIGINGEN
STIL GEBED
AANVANGSLIED: Ps 98 : 1.2 Zing een nieuw lied voor God de Here
BEMOEDIGING/ROET
GEBED VAN TOENADERING
LIED: 98: 4 Laat alle zeeën, alle landen
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LIED: 654 1.5.6 Zing nu de Heer stem allen in
ZONDAGSGEBED
SCHRIFTLEZING: Hgl 2 : 1-7
LIED: 518 : 1.4 Hoe helder staat de morgenster
SCHRIFTLEZING: Joh 15 : 1-8
LIED: 653 : 1.5.7 U kennen, uit en tot u leven
PREEK:
MEDITATIEF ORGELSPEL
LIED: 970 : (1.2.3.4.5) Vlammen zijn er vele
DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
COLLECTEN:
SLOTLIED: 655 : 1.4.5 Zing voor de Heer een nieuw gezang
UITZENDING en ZEGEN
gezongen Amen (3x)
Wilhelmus n.a.v. de verjaardag van onze Koning
ORGELSPEL
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd Kerkdiensten in Coronatijd
Update 24 april 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier de liturgie voor komende zondag 25 april 2021 om 11.00 uur
Klik hier voor de  rechtstreekse dienst vanuit Bellingwolde en weer een nieuwsbrief.
 
Diensten de komende tijd
Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via “kerkomroep.nl” Blijham of “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
Een rechtstreekse dienst (in Bellingwolde) alleen via “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.(of later te bekijken.)
 
Verder naar onderen vind u de rechtstreekse linken naar deze mogelijkheden.
Komt u er niet uit neem dan even contact op met uw scriba of met Astrid Lüürssen.
 
Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de “kerkomroep.nl” (Blijham) en “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) staan de liturgieën ook.
 
zondag 25 april een rechtstreekse dienst vanuit Bellingwolde om 11.00 uur
voorganger: ds. G.W. van der Werff
organist: dhr. R. Brunekreeft
collecte: KIA Diaconaat en Kerk
 
zondag 2 mei een opgenomen dienst in Blijham
voorganger: ds. W. Jöhlinger
collecte: JOP en Kerk + Roemenië, de collecte is voor het medicijnfonds.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.
 
zondag 9 mei een opgenomen dienst in Vriescheloo
voorganger: ds. R. Mulderij
collecte: KIA Noodhulp en Kerk en een extra collecte voor de Jeugd
 
Linken naar mogelijkheden om de diensten te volgen:
 
Link kerkomroep.nl Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkdienstgemist.nl Bellingwolde: via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk
 
Voor zowel “kerkomroep.nl” als “kerkdienstgemist.nl” hoeft u niet in te loggen of aan te melden maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum: 
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
 
25 april 2021
 
Liturgie voor de dienst op 25 april in Bellingwolde 11.00 uur
4e zondag van Pasen ‘Jubilate’
Voorganger: ds. G.W. van der Werff
Organist: dhr. R. Brunekreeft
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Intochtslied: Psalm 66: 1,2,3
Groet en bemoediging,
Gebed om toenadering
Kyriegebed met gezongen kyrie: lied 301a
Loflied: 652
Zondagsgebed
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34:1-10
Lied: 756: 1,4,5,6,7,8
Tweede Schriftlezing: Johannes 10:11-18
Lied: 651: 1,4,5,6,7
Overweging
Meditatief orgelspel
Lied: 23a op melodie lied 766
Gebeden
Collecte-aankondiging
Slotlied: 977: 1,2,3,5
Heenzending en zegen
Gezongen Amen
Orgelspel
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba Blijham

17 april 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hierbij de liturgie voor komende zondag: een dienst vanuit Winschoten i.p.v. Wedde.
 
zondag 18 april: een rechtstreekse dienst vanuit Winschoten (Vennekerk) om 09.30 uur.
voorganger: ds. B. van der Woude | collecte: Diaconie en Kerk
Aangezien ds. Van der Woude niet van papier preekt en pas zondagmorgen de dienst houdt eerst voor zijn eigen gemeente
en daarna voor een evt. gastgemeente is het voor hem lastig om een dienst eerder in te spreken.
Vandaar dat ervoor gekozen is de dienst gewoon te volgen vanuit Winschoten in de Vennekerk.
U kunt dit doen via deze linken:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10881
of met beeld naar https://www.vennekerk.nl/kerkdiensten te gaan en via YouTube die dienst te bekijken.
Deze snelkoppelingen staan ook op de website van PG  Bellingwolde.
 
zondag 25 april: een rechtstreekse dienst vanuit Bellingwolde om 11.00 uur
voorganger: ds. G.W. van der Werff
organist: dhr. R. Brunekreeft | collecte: KIA Diaconaat en Kerk
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken.
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
Liturgie voor de 3e zondag van Pasen
Zondag 18 april 2021 om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten
 
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Ellen Smid     Diaken: Riekel Beens
Lector: Koos Akkerman
Organist: Jan Muller
Deze viering wordt gehouden in verbondenheid met de gemeentes
van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
 
Orgelspel
 
Woord van Welkom
Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
Bemoediging:  
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 
Gebed van toenadering
 
Aanvangslied: Lied 274
1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
 
2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
 
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
 
Gebed om ontferming vanwege de nood van de wereld
met  Kyrie- en Gloriahymne (Lied 299e)
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.
 
Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
1e Lezing: Micha 4: 1-5
 
Muziek: ‘Erbarme Dich’ Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
Evangelielezing: Johannes 21: 15-25
                                                   4
Lofzang: Lied 339b
U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
 
Overdenking
 
Orgelspel
 
Lied 942
1 Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
 
2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
 
3 En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
 
Overlijdensbericht
 
Lied: 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 
Mededelingen
     
Slotlied: Lied 1016
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.
 
2. Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.
 
3. Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.
 
4. Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.
 
Zegen
 
Muziek ter afsluiting
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba

10 april 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Diensten de komende tijd
Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via kerkomroep Blijham of “kerkdienstgemist.nl” Bellingwolde.
Een rechtstreekse dienst (in Bellingwolde) alleen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk
Komt u er niet uit neem dan even contact op met uw scriba of met Astrid Lüürssen.
 
zondag 11 april: 09.30, een opgenomen dienst in Vriescheloo.
voorganger: ds. G.W. van der Werff | collecte: Bolivia en Kerk
 
zondag 18 april: een rechtstreekse dienst vanuit Winschoten (Vennekerk) om 09.30 uur (ook later te beluisteren of kijken).
voorganger: ds. B. van der Woude | collecte: Diaconie en Kerk
Aangezien ds. Van der Woude niet van papier preekt en pas zondagmorgen de dienst houdt eerst voor zijn eigen gemeente en daarna voor een evt. gastgemeente,
is het voor hem lastig om een dienst eerder in te spreken. Vandaar dat ervoor gekozen is de dienst gewoon te volgen vanuit Winschoten.
U kunt dit doen via “Kerkomroep.nl” en dan naar Winschoten de Vennekerk, of met beeld naar https://www.vennekerk.nl/kerkdiensten te gaan en via YouTube die dienst te bekijken.
 
zondag 25 april: een rechtstreekse dienst vanuit Bellingwolde om 11.00 uur
voorganger: ds. G.W. van der Werff
organist: dhr. R. Brunekreeft | collecte: KIA Diaconaat en Kerk
Op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de kerkomroep Blijham,en “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) staat deze vermeld.
 
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
 Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Link kerkdienstgemist Bellingwolde: via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk
Voor zowel kerkomroep als kerkdienstgemist hoeft u niet in te loggen maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken:
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
Liturgie voor de dienst op 11 april 2021  in Vriescheloo
Voorganger: ds. G.W. van der Werff
zondag van Pasen – beloken Pasen of zondag Quasi modi geniti
Organist:
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Intochtslied: Psalm 81: 1,2,3,4
Groet en bemoediging,
Gebed om toenadering, kyriegebed
Loflied: lied 281: 1 t/m 8
Zondagsgebed
Eerste Schriftlezing: Johannes 20: 19, 24– 29 (Naardense bijbel)
Lied: 620: 1,5 t/m 11
Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-4
Led: 338j
Overweging
Meditatief orgelspel
Gebeden
Collecte-aankondiging
Slotlied: 645: 1,2,4,6
Heenzending en zegen
Gezongen Amen 431 c
Orgelspel
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

1 april 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Klik hier voor de liturgie van alle Paasdiensten.

En klik hier voor  de liturgie van de zangdienst met Zanggroep Joy en de vertaling van de liederen.

Vanwege het feit dat het lange liturgieën zijn ziet u deze in de bijlage.
De diensten van donderdag en vrijdag zijn opgenomen vieringen in Vriescheloo en Wedde. De diensten van zaterdag en zondag zijn rechtstreekste diensten vanuit Bellingwolde.
 
Hieronder extra informatie over de diensten de komende tijd.
 
Opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren. Wanneer er een rechtstreekste uitzending is vanuit Bellingwolde kunt u deze alleen bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk
 
Naast de opgenomen dienst op Goede Vrijdag kunt u ook de opname van zangroep Joy beluisteren. Zingend het verhaal van Goede Vrijdag.
Dit is een opname uit 2015. Deze kunt u beluisteren op kerkomroep Bellingwolde en Blijham.
 
Witte Donderdag 1 april: 19:30 uur, een opgenomen dienst in Vriescheloo met Avondmaalsviering via Kerkomroep.nl
voorganger: ds. W. Jöhlinger
Diaconie      Diaconie en Kerk + Roemenië
 
Goede Vrijdag 2 april: 19:30 uur, opgenomen dienst in Wedde via Kerkomroep.nl
voorganger: ds. W. Jöhlinger samen met leden van de werkgroep liturgie.
collecte: GEEN
 
Stille Zaterdag, Paaswake 3 april: 19:30 uur in Bellingwolde een rechtstreekse dienst via video, Kerkdienstgemist.nl.
voorganger: ds. W. Jöhlinger, samen met leden van de werkgroep liturgie.
organist:     dhr. W. Claus
collecte:      GEEN
 
Zondag 4 april Paasjubel: 10:00 uur in Bellingwolde een rechtstreekse dienst via video, Kerkdienstgemist.nl.
voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: mevr. E. de Boer
collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk
 
Op de website van PG Bellingwolde en Blijham en ook bij de kerkomroep en kerkdienst gemist staan de liturgieën voor de dienst.
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
 
Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
Link kerkdienstgemist Bellingwolde: via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk
 
Voor zowel kerkomroep als kerkdienstgemist hoeft u niet in te loggen maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.
 
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken:
.Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba Blijham
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd Kerkdiensten in Coronatijd
Update 26 maart 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
PaasChallenge
Gaat u/ga jij mee op speurtocht door de vier dorpen, langs de vier kerken? Gaat u/ga jij de Challenge aan? Gaan jullie mee op weg door Jeruzalem samen met Jezus en zijn tijdgenoten? Deze PaasChallenge is voor jong en oud en ook mensen buiten de kerk zijn welkom om mee te doen! Vanaf Palmzondag 28 maart t/m maandag 2e paasdag 4 april kan de PaasChallenge gedaan worden. Op jullie eigen tijd/met eigen vervoer/met eigen huishouden. Het startpunt van de PaasChallenge is de Magnuskerk in Bellingwolde. Zo kunnen we ondanks de beperkingen als gemeente toch fysiek bezig met het Paasevangelie! Op de website van PG Bellingwolde en Blijham staan de instructies voor de deelnemers. Veel informatie, handig om te printen en hopelijk duidelijk voor iedereen. We hopen natuurlijk op een enorme deelname. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast en hebben er veel zin in! De leiding van de KND
Voor de instructie van de PaasChallenge 2021 (klik hier)

Naast de liturgie, hier ook een bericht over de komende week van de 40 dagentijd.
Het voeden van de hongerigen staat centraal. Wij houden in onze 4 gemeenten een actie voor de Voedselbank.
U kunt uw gaven afgeven bij de kerk op zaterdag 27 maart 2021 van 13:00 tot 15:00 uur. Het gaat om basisproducten die de Voedselbank op voorraad kan hebben. Tevens kun u het spaardoosje inleveren. Als u niet naar de kerk kan komen vanwege corona of een andere reden, neem dan contact of met een diaken.

Voorbeelden van producten voor de Voedselbank.
Maaltijdsoepen
Peulvruchten
Havermout
Vis in blik
Groente of fruit uit blik of pot
Koffie en thee
Volkorenpasta
Zilvervlies of meergranenrijst
Couscous
Olie (olijf, zonnebloem)

Ook kunt u zich nog t/m 30 maart opgeven om thuis het Avondmaal te vieren.

U kunt alle informatie over de 40dagentijd vinden op de website van PG Bellingwolde.

Verder naar beneden staat de  liturgie voor de dienst van deze zondag. Ook op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de kerkomroep (Bellingwolde en Blijham) staat deze vermeld. Het is een opgenomen viering in Bellingwolde.
Hieronder extra informatie over de diensten de komende tijd.
Opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren. Wanneer er een rechtstreekste uitzending is vanuit Bellingwolde kunt u deze alleen bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk  (Dit is nieuw)
 
Naast de opgenomen dienst op Goede Vrijdag kunt u ook de opname van zangroep Joy beluisteren: Zingend het verhaal van Goede Vrijdag. Dit is een opname uit 2015.
Deze kunt u beluisteren op kerkomroep Bellingwolde en Blijham. De liturgie ontvangt u tegen die tijd digitaal en staat dan ook op de websites.
Zie voor de verdere diensten de nieuwsbrief.
 
Zondag 4 april, Paasjubel is er weer een extra deur collecte voor het project Roemenië het medicijnfonds.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.
 
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
 
Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
Link kerkdienstgemist Bellingwolde: via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432-Protestantse-Gemeente-Bellingwolde-Magnuskerk  (DIT IS NIEUW)
 
Voor zowel kerkomroep als kerkdienstgemist hoeft u niet in te loggen maar kunt u gewoon luisteren en/of kijken.
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken :
Bij het overmaken o.v.v. collecte + noemen datum:
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
Liturgie voor de Palmpasendienst op 28 maart in Blijham
Voorganger: mw. G. Berends
Organist: Piet Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
Orgelspel
Mededelingen
Zang: Psalm 118։ 1, 7, 8
Welkom en Groet
Inleiding op de dienst
Zang: Lied 342
Kindermoment
Kinderlied:  https://www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI
Gebed
Zang: Lied 538
Lezing: Marcus 11։ 1­11
Zang: Lied 802։ 1, 4, 6
Overdenking
Orgelspel
Gebed
Aankondiging collecte
Zang: Lied 1009
Zegen
Gezongen amen: lied 431c
 
met vriendelijke groet
Geeke van der Haar, scriba


19 maart 2021
Hieronder de opgenomen diensten de komende tijd.
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.

zondag 21 maart een opgenomen dienst in Bellingwolde
voorganger ds. H. Veltman
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk

zondag 28 maart een opgenomen dienst in Blijham
voorganger mw. G. Berends, Palmpasen
collectes: JOP en Kerk

Linken naar kerkomroepen van de kerken:

Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Wanneer u op de pagina komt van de kerkomroep ziet u de liturgie van de dienst van de recentste zondag.
Scroll naar beneden of met de pijltjestoets.
U krijgt dan een overzicht van de diensten te zien.
Klikken op" luisteren" om de dienst die u wilt horen te beluisteren

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken. Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde

Liturgie voor de dienst op 21 maart in Bellingwolde
Voorganger; ds. H. Veltman
Organist: Piet Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Aanvangspsalm: Psalm 43: 1 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Psalm 43: 4
Kyriegebed
Zingen: Lied Psalm 80 1 en 7
Gebed van de zondag
Zingen: Lied 321: 1, 2 en 3
Lezing Oude Testament: Ezechiël 33: 1 - 20
Zingen: Psalm 103: 1
Lezing Evangelie: Johannes 12: 20 - 33
Zingen: Lied 650: 1 - 4
Overdenking
orgelspel: koraal voorspel van Bach BVW 617; Heer Gott, nun schleuss den Himmel auf.
Zingen: Lied 536: 1 - 4
Danken en bidden
Mededelingen inzake collectes
Slotlied: Lied 978: 1 - 4
Zending en Zegen

Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

10 maart 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Een bericht van de concertcommissie van  de Magnuskerk:
Het onder voorbehoud geplande Passie-orgelconcert van Wim Westerman in de Magnuskerk van Bellingwolde kan opnieuw niet doorgaan.
We hadden gehoopt op versoepelingen van de maatregelen voor evenementen, maar dat zit er helaas nog niet in. We hebben het orgelconcert verschoven naar 5 juni 2022.
De concertcommissie.
 
Ook op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de kerkomroep (Bellingwolde en Blijham) staat deze vermeld.  
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.
 
zondag 14 maart een opgenomen dienst in Wedde
voorganger: ds. W. Jöhlinger
collectes: KIA Diaconaat en Kerk
 
zondag 21 maart een opgenomen dienst in Bellingwolde
voorganger ds. H. Veltman
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk
 
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken:
Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham
 
Liturgie voor de dienst op 14 maart in Wedde
Voorganger; ds. W. Jöhlinger
Organist: Piet Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
Orgelspel
Woord van Welkom
Afkondigingen
AANVANGSLIED: 122 : 1.3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
BEMOEDIGING en GROET
GEBED VAN TOENADERING
LIED: 122 : 3 Bid heil toe aan dit vredesoord
KYRIEGEBED
LIED: 653 : 1.2.7 U kennen, uit en tot u leven
ZONDAGSGEBED
1e Lezing: Zach 8 : 18-23
Zingen: 176 : 1.5.6Om Sions wil zwijg ik niet stil
EVANGELIELEZING: Joh 6 : 1-15
LIED: 339a Accclamatie
PREEK
ORGELSPEL
ZINGEN: 382 O alle gij dorstigen kom tot de stromen
DANKZEGGING, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTEAANKONDIGING:
SLOTLIED: 536 Alles wat over ons geschreven is
UITZENDING en ZEGEN
gezongen Amen (3x)
orgelspel
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba Blijham
==========================

9 maart 2021
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Liturgie voor de dienst op 10 maart in Bellingwolde, Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger; ds. W. Jöhlinger
Organist: Bram Hulzebos
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

ORGELSPEL
WELKOM en AFKONDIGINGEN
STIL GEBED
AANVANGSPSALM: Lied 62 : 1.5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
BEMOEDIGING/GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 783 Voor mij is geluk...
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LIED: 981 : 1.2.4 Zolang er mensen zijn op aarde
GEBED OM GODS GEEST
SCHRIFTLEZING: Gen 1 : 9-13
LIED: 984 : 1.2.5.6 Gezegend die de wereld schept
SCHRIFTLEZING: Luc 8 : 4-15
LIED: 764 : 1.2.3.4 Een zaaier ging uit om te zaaien
PREEK
ORGELSPEL
LIED: 764 : 4.5.6 De lage, de hoge gevaren
DANK en VOORBEDE
COLLECTEAANKONDIGING
SLOTLIED: 418 God schenk ons de kracht (staande)
ZEGEN:
gezongen: Amen-amen-amen
ORGELSPEL

Hieronder de opgenomen diensten de komende tijd.
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.

zondag 7 maart 2021 om 9.30 uur een opgenomen dienst in Vriescheloo
voorganger: mw. G. Berends
organist: Bram Hulzebos
collectes: KIA Zendingen Kerk
De deur collecte is voor het project Roemenië.Dit keer voor het medicijnfonds. U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.

woensdag 10 maart een opgenomen dienst in Bellingwolde
voorganger: ds. W. Jöhlinger, Biddag voor gewas en arbeid
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk

zondag 14 maart een opgenomen dienst in Wedde
voorganger: ds. W. Jöhlinger
collectes: KIA Diaconaat en Kerk

zondag 21 maart een opgenomen dienst in Bellingwolde
voorganger ds. R. Koopmans
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk

zondag 28 maart een opgenomen dienst in Blijham
voorganger mw. G. Berends, Palmpasen
collectes: JOP en Kerk

Linken naar kerkomroepen van de kerken:

Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Wanneer u op de pagina komt van de kerkomroep ziet u de liturgie van de dienst van de recentste zondag.
Scroll naar beneden of met de pijltjestoets.
U krijgt dan een overzicht van de diensten te zien.
Klikken op" luisteren" om de dienst die u wilt horen te beluisteren

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum.

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum

Liturgie voor de dienst op 7 maart in Vriescheloo
Voorganger; mw. G. Berends
Organist: Bram Hulzebos uit Veendam
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

Orgelspel
Mededelingen:
Psalm 139: 1, 2, en 14
Welkom en Groet:
Inleiding op de dienst:
Lied 441: 1, 3, 6  
Gebed
Lied 538; 1, 3, 4
Lucas 18: 35-43
Lied: 313: 1, 2
Romeinen 13:11-14
Lied 313: 5
Overdenking: IK ZIE UIT NAAR DE HEER
Orgelspel
Gebed:
Aankondigen collecte:
Lied 793 1 en 2
Zegen:
Gezongen Amen 431c
Orgelspel

Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba
 
Kerkdiensten in Coronatijd Kerkdiensten in Coronatijd
Update 27 februari 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Zondag a.s. is er een opgenomen viering in Blijham.
 
Hieronder de opgenomen diensten de komende tijd.
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.
 
zondag 28 februari een opgenomen dienst in Blijham
voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: dhr. P. Groenendijk
collectes: Missionair Werk en Kerk
 
zondag 7 maart een opgenomen dienst in Vriescheloo
voorganger: mw. G. Berends
organist:
collectes: KIA Zendingen Kerk
De deur collecte is voor het project Roemenië is dit keer het medicijnfonds.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds.
 
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
 
Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken 
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
 
Liturgie voor de dienst op 28 februari in Blijham
Voorganger; ds. W. Jöhlinger
Organist: Piet Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
ORGELSPEL   
AFKONDIGINGEN
PSALM: 25 1.3 Heer, ik hef mijn hart en handen
BEMOEDIGING/GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 25 : 5 Louter goedheid zijn Gods wegen
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LIED: 605 : 1.4.5 De toekomst is al gaande
ZONDAGSGEBED
SCHRIFTLEZING: 1 Kon 19 : 9-18
LIED: 321 : 1.2.3,6.7 Niet als een storm, als een vloed
SCHRIFTLEZING: Marc. 9 : 2-10
LIED: 544 : 1.2 Christus naar wie we heten
PREEK
ORGELSPEL
LIED: 545 Christus staat in majesteit
GEBEDEN:
COLLECTEN AFKONDIGINGEN
SLOTLIED: 542 God roept de mens op weg te gaan
ZENDING/ZEGEN
amen, amen, amen (zingen)
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

Veertigdagentijd
Gemeenteleden hebben zich op kunnen geven om een veertigdagenkalender te ontvangen. Hebt u dit niet gedaan, maar zegt u achteraf dat was misschien toch wel wat geweest? Op de site van PG Bellingwolde staat een veertigdagenkalender van de PKN.

De 7 werken van barmhartigheid zijn van start gegaan. Ook hiervan staan op de site van PG Bellingwolde de links naar de filmpjes wanneer u hier nog een keer naar wilt kijken en de mail of nieuwsbrief van eerder niet meer hebt.

Deze week staat in de veertigdagentijd het te drinken geven aan wie dorst heeft. Kijk in dit filmpje hoe u hier invulling aan kan geven.
https://www.youtube.com/watch?v=Ey9FkpnIi6Q

De app-groep is vanaf 17 februari van start gegaan. Hierin kunnen we elkaar aanmoedigen om mee te doen. Stuur een appje naar Deborah Fontijn 06 134 151 74 met daarin uw naam. Dan voeg ik u toe aan de groep. Later zal in deze app-groep de kledingruilbeurs plaatsvinden. U kunt nog steeds meedoen en u aanmelden!

Denk u eraan dat de Paasgroeten kaarten voor de gevangenen voor 5 maart gepost moeten zijn (Protestantse Kerk in Nederland; t.a.v. Paasgroetenactie; Postbus 8504; 3503 RM Utrecht).

We hopen dat u allemaal meedoet.
Dity Hofman, Marijke van der Wal, Deborah Fontijn

19 februari 2021 

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Mededelingen:
 • Kopij Gaandeweg: Uiterlijk dinsdag 23 februari moet de kopij voor de komende Gaandeweg binnen zijn bij de redactie.
 Beste gemeente leden,We leven in de 40 dagentijd toe naar Pasen. Dit jaar doen we dat aan de hand van de 7 werken van barmhartigheid. Deze week staat het bezoeken van de zieken centraal.
Met de link naar dit filmpje kunt u horen hoe u mee kunt doen: https://www.youtube.com/watch?v=IwL-_j9Z3yI
Via een app groep moedigen we elkaar aan om ook mee te doen. Stuur een berichtje met uw naam naar Deborah (06-13415174). Dan zet ik u in de app groep. Doet u allen mee?
Met vriendelijke groet,
Marijke van der Wal, Dity Hofman, Deborah Fontijn.
 
Verderop vindt u de liturgie voor de dienst van deze zondag.
Ook op de websites (PG Bellingwolde, Blijham) en bij de kerkomroep (Bellingwolde en Blijham) staat deze vermeld. .
 
Hieronder de opgenomen diensten de komende tijd.
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.
  
zondag 21 februari een opgenomen dienst in Bellingwolde
voorganger: ds. H. Veltman
organist: Piet Groenendijk
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk
 
zondag 28 februari een opgenomen dienst in Blijham
voorganger: ds. W. Jöhlinger
collectes: Missionair Werk en Kerk
 
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken:
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
 
Liturgie voor de dienst op 21 februari in Bellingwolde
Voorganger; ds. H. Veltman
Organist: Piet Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Aanvangspsalm: Psalm 91: 1 en 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Psalm 91: 5
Kyriegebed
Zingen: Lied 547 of Lied 561
Gebed van de zondag
Zingen: Lied 317
Lezing Oude Testament: Genesis 9: 8 – 17
Zingen: Lied 350: 1 – 5
Lezing Evangelie: Marcus 1: 12 – 15
Zingen: Lied 339A
Overdenking
Evt. orgelspel
Zingen: Lied 840
Danken en bidden
Collecte aankondiging
Slotlied: Lied 538
Zending en Zegen
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba

13 februari 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hieronder de opgenomen diensten de komende tijd.
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.
 
zondag 14 februari een opgenomen dienst in Wedde
voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: Piet Groenbroek
collectes: KIA Noodhulp en Kerk
 
zondag 21 februari een opgenomen dienst in Bellingwolde
voorganger: ds. H. Veltman
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk
 
Linken naar kerkomroepen van de kerken:
 
Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
 
Liturgie voor de dienst op 14 februari 2021  in Wedde
Voorganger; ds. W. Jöhlinger
Organist: Piet Groenendijk
De liederen zijn opnames van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 
ORGELSPEL
WELKOM/AFKONDIGINGEN
AANVANGSPSALM: 84 : 1.2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
BEMOEDIGING en GROET
OVERLIJDENSBERICHT:
GEBED OM TOENADERING
LIED: 1008 (1.2.3) Rechter in het licht verheven
GEBED OM ONTFERMING
LIED: 103 c : 1.3 Loof de koning, heel mijn wezen
ZONDAGSGEBED
SCHRIFTLEZING O.T.: Jes 35 ; 1-7
LIED: 678 : 1.2.3.4 Vrees niet gij land, verheug u ...
SCHRIFTLEZING N.T.: Marc. 2 : 1-5
LIED: 675 (1.2) Geest van hierboven
PREEK
ORGELSPEL
LIED: 975 1.2.3 Jezus roept hier mensen samen
DANK/VOORBEDE -STIL GEBED - ONZE VADER
COLLECTENAFKONDIGINGEN:
LIED: 149 : 3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen
UITZENDING en ZEGEN:
GEZONGEN AMEN
ORGELSPEL
 
met vriendelijke groet
Geeke van der Haar, scriba

11 februari 2021

Beste gemeenteleden.
Zoals u waarschijnlijk al gehoord of gelezen heeft is dhr. B. Mulder uit Vriescheloo overleden
Op vrijdag 12 februari om 14.00 uur is de dienst van Woord en Gebed in de Loosterkerk te Vriescheloo.
U kunt deze dienst live volgen via:

www.gedenkstream.nl 
Code: 594MUL
 
met vriendelijke groet
Geeke van der Haar

5 februari 2021

Beste gemeenteleden van onze gemeente,

Hieronder de opgenomen diensten de komende tijd.
Vanaf zaterdagavond kunt u opgenomen vieringen via de kerkomroep van Bellingwolde of Blijham beluisteren.

Bij de kerkdiensten worden de liederen in de dienst ingezongen door leden van cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.

Zondag 7 februari een opgenomen dienst
voorganger ds. W. Jöhlinger
collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk
De deur collecte is voor Roemenië, dit keer het medicijnfonds.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 030 66 23 234 t.n.v
Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. Medicijnfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
zondag 14 februari een opgenomen dienst in Wedde
voorganger: ds. W. Jöhlinger
collectes: KIA Noodhulp en Kerk

Linken naar kerkomroepen van de kerken:
Wanneer u op de pagina komt van de kerkomroep ziet u de liturgie van de dienst van de recentste zondag.
Scroll naar beneden of met de pijltjestoets.
U krijgt dan een overzicht van de diensten te zien.
Klikken op" luisteren" om de dienst die u wilt horen te beluisteren

Link kerkomroep Bellingwolde: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum.

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
 
LITURGIE OPGENOMEN KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE BELLINGWOLDE-BLIJHAM-VRIESCHELOO-WEDDE  OP

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021
Voorganger ds. Wolf Jöhlinger
Orgelspel Bram Hulzebos uit Veendam
Zang: De liederen zijn opnames uit het archief
van de Cantorijen Munter AE en Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
 

01   ORGELSPEL
02   MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
03   AANVANGSPSALM: 67 : 1.2 God zij ons gunstig en genadig
04   21-02-09 --- 1 BEMOEDIGING en GROET
05   GEBED VAN TOENADERING:
06   LIED: 207 (1.2.3.4) De trouw en goedheid van de Heer
07   21-02-09---2 GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
08+ LOFLIED: 863: 1 Nu laat ons God de Here
09   21-02-09---3 ZONDAGSGEBED
10   1e SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 4 : 18-21; 32-37
11+ LIED: 863 : 2.3. Want lijf en ziel en leven
12   21-02-09---4  2e SCHRIFTLEZING: Marcus 1 : 29-39
13   LIED: 339a Acclamatie
14   21-02-09---5 PREEK
15   ORGELSPEL
16+ LIED: 837 (1.2.3.4) Iedereen zoekt U, jong of oud
17   21-02-09—6 GEBEDEN
18   COLLECTEAANKONDIGINGEN: KIA Werelddiaconaat en Kerk
19   SLOTLIED: 425 Vervuld van uw zegen
20   21-02-09---7 UITZENDING en ZEGEN
21   gezongen AMEN
22   ORGELSPEL

 
 
 
Kerkdiensten
Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur in Blijham,
Voorganger Drs. J. Hulsing-Maatjes.
Organist dhr Helmer Roelofs.

 Klik hier om de dienst te horen.

 
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.