PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Kerkdiensten in Coronatijd. Kerkdiensten in Coronatijd.


19 september 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
In de bijlage en hieronder de liturgie voor a.s. zondag 20 september. Voor zondag 27 september de dienst in Blijham kunt u zich opgeven t/m vrijdag 25 september bij de scriba Geeke van der Haar-Witter. Zie voor de gegevens verderop in de mail.
 
Een verzoek aan een ieder om de 1,5 m afstand te behouden en u hebt natuurlijk geen klachten wat op corona kan lijken!
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
Voor Gemeenteleden die, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid, niet zeker weten of ze in staat zijn om wel of niet te komen mogen zonder opgave naar de kerk. Zij worden dan ter plekke genoteerd. Maar men kan (en dat geldt ook voor de overige gemeenteleden) zich altijd aanmelden en wanneer het toch niet lukt zich evt. nog afmelden. Opgave betekent niet dat men ook echt moet komen! Er kan altijd wat tussen komen.

In september/oktober hebben wij de volgende diensten. Deze beginnen allemaal om 9.30 uur:

20 sep in Bellingwolde, voorganger Ds. W. Jöhlinger; startzondag, m.m.v. Joy o.l.v. mw. E. de Boer; organist dhr. J. Eefting (mag gezongen worden).
27 sep in Blijham, voorganger Ds. F. Volbeda; organist dhr. J. Eefting (mag gezongen worden).
4-okt in Bellingwolde, voorganger Ds. W. Jöhlinger; organist mw. E. de Boer (mag gezongen worden).
11 okt in Wedde, voorganger Ds. W. Jöhlinger; zang door de cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind       dhr. J. Rozema
18 okt in Bellingwolde, voorganger Ds. W. Jöhlinger; organist dhr. H. de Vries (mag gezongen worden).
25 okt in Blijham, voorganger Pastor F. Groenbroek; organist dhr. H.J.M. Roelofs (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail en in de bijlage. Ook op de websites en bij de kerkomroep staat deze meestal vermeld.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken:
 
NL83 RABO 0373 7160 87 t.a.v. PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum
NL51 RABO 0306 6606 60 t.a.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum.
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.a.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
 
NL48 RABO 0306 6039 69 t.a.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
 
NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
  
Liturgie voor de Startdienst zondag 20  september 2020 in de Protestantse kerk in Bellingwolde
 
Voorganger ds. Wolf Jöhlinger
organist: dhr. Jan Eefting
Met medewerking vnan Zanggroep "JOY" o.l.v. mevr. E. de Boer
 
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
STIL GEBED
AANVANGSLIED: EvLB 218 (staande)
Samen in de Naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samenleven tot zijn eer
 
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
‘t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
 
Prijs de Heer. De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

BEMOEDIGING en GROET
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,               G:   die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,                   G:   en niet in de steek laat wat Hij begon.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen
GEBED OM TOENADERING: gezongen door JOY (Breng ons samen)
THEMA: het goede leven n.a.v. Ps 34,9 
"Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt"
JOY: You raise me up
GEBED
LIED:837 : 1.3.4   Iedereen zoekt U, jong of oud
MOMENT VOOR KINDEREN
SCHRIFTLEZING: Ps 103 : 8-13
JOY: Geloofsbelijdenis
SCHRIFTLEZING: Kol 3 : 12-15
ACCLAMATIE: 339 a U komt de lof toe
OVERDENKING
LIED: 940   Hide me now JOYzingt de coupletten ,  allen zingen het refrein
GEBEDEN
ONZE VADER gezongen door JOY
COLLECTEAANKONGIGING
INTERMEZZO
SLOTLIED 978 : 1.4 Aan U behoort o Heer der Heren
UITZENDING en ZEGEN
JOY: Zegenlied
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

5 september 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hieronder de liturgie voor a.s. zondag 6 september.
Voor zondag 13 september de dienst in Wedde kunt u zich opgeven t/m vrijdag 11 september bij de scriba mw. G. van Dijk. 
Een verzoek aan een ieder om de 1,5 m afstand te behouden en u hebt natuurlijk geen klachten wat op corona kan lijken!
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
Voor gemeenteleden die, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid, niet zeker weten of ze in staat zijn om wel of niet te komen mogen zonder opgave naar de kerk.
 Zij worden dan ter plekke genoteerd. Maar men kan (en dat geldt ook voor de overige gemeenteleden) zich altijd aanmelden en wanneer het toch niet lukt zich evt. nog afmelden.
Opgave betekent niet dat men ook echt moet komen! Er kan altijd wat tussen komen.
 
In september hebben wij de volgende diensten:
 
6-sep in Vriescheloo om 9:30 uur; Ds. W. Jöhlinger;  zang met cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind; organist mw. E. de Boer
 
13-sep in Wedde om 9:30 uur; Ds. S. B. Rienstra; zang door cantorij Westerwolde o.l.v. mw. E. de Boer; organist mw. E. de Boer
 
20-sep in Bellingwolde om 9:30 uur; Ds. W. Jöhlinger; startzondag, m.m.v. Joy o.l.v. mw. E. de Boer; organist dhr. J. Eefting (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan de mail
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
 
Voor diensten in Wedde bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken:
 
NL83 RABO 0373 7160 87 t.a.v. PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum
NL51 RABO 0306 6606 60 t.a.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum.
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.a.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
 
NL48 RABO 0306 6039 69 t.a.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
 
NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
 
Liturgie zondag 6-9-20 in Vriescheloo
voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: mw. E. de Boer
Zang door de cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
ORGELSPEL
AANVANGSPSALM: 74 : 1.7 Waarom, o God, verstoot u voor altoos (staande)
BEMOEDIGING/GROET
GEBED OM TOENADERING
LIED: 74 : 13.14 Aanschouw o Heer, en denk aan uw verbond
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LOFLIED: 867 Loof overal, looft al wat adem heeft, looft God die leeft.
ZONDAGSGEBED:
1e SCHRIFTLEZING: Ez 33 : 7-11
LIED: 361 : 1.2.3.4 Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar
2e SCHRIFTLEZING: Mat 18 : 1. 15-20
LIED:339a Acclamatie
PREEK
CANTORIJ: 1005 Longing for light, we wait in the darkness
LIED: 871 Jezus zal heersen, waar de zon
DANK/VOORBEDE/STIL GEBED/ONZE VADER
COLLECTEN AFKONDIGING
SLOTLIED: 800 : 1. 4 Wat zou ik zonder U geweest zijn?
ZENDING/ZEGEN
ANTWOORD: amen,amen,amen
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba


28 augustus 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor. Ook de liturgie ontvangt u via deze mail.
Bij collectes zijn de gegevens van alle vier de kerken nu vermeldt.
Voor zondag 6 september moet u zich voor één keer opgeven bij: Johanna Hulsman; 0597 54 11 47 of via de mail:jwhulsman@home.nl
Volgende week ontvangt u deze mail pas op vrijdagavond 4 september. Houd dus rekening met het opgeven voor de dienst in Vriescheloo dat de mail dan te laat komt!
 
Een verzoek aan een ieder om de 1,5 m afstand te behouden.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
Voor Gemeenteleden die, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid, niet zeker weten of ze in staat zijn om wel of niet te komen mogen zonder opgave naar de kerk. Zij worden dan ter plekke genoteerd. Maar men kan (en dat geldt ook voor de overige gemeenteleden) zich altijd aanmelden en wanneer het toch niet lukt zich evt. nog afmelden. Opgave betekent niet dat men ook echt moet komen! Er kan altijd wat tussen komen.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Tot nu toe is de ervaring dat er nog genoeg mensen bij kunnen in de diensten.
 
In augustus/september hebben wij de volgende diensten:
 
30-aug in Blijham om 9:30 uur; Ds. W. Jöhlinger; organist dhr. H.J.M. Roelofs (mag gezongen worden).
6-sep in Vriescheloo om 9:30 uur; Ds. W. Jöhlinger;  zang met cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind; organist mw. E. de Boer
13-sep in Wedde om 9:30 uur; Ds. S. B. Rienstra; zang door cantorij Westerwolde o.l.v. mw. E. de Boer; organist        mw. E. de Boer
20-sep in Bellingwolde om 9:30uur; Ds. W. Jöhlinger; startzondag, m.m.v. Joy o.l.v. mw. E. de Boer; organist dhr. J. Eefting (mag gezongen worden).
27-sep in Blijham om 9:30 uur; Ds. F. Volbeda; organist dhr. W. Claus (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail en in de bijlage. Ook op de websites en bij de kerkomroep staat deze meestal vermeld.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken:
 
NL83 RABO 0373 7160 87 t.a.v. PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum
NL51 RABO 0306 6606 60 t.a.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum.
 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.a.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
NL07 RABO 0306 6232 34 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + noemen datum
 
NL48 RABO 0306 6039 69 t.a.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo o.v.v. collecte + noemen datum
 
NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde o.v.v. collecte + noemen datum
 
Liturgie voor de dienst in Blijham op zondag 30 augustus 2020 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H.J.M. Roelofs
Er mag gezongen worden in de kerk
 
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
AANVANGSPSALM: 86 : 1, 2 Hoor mij Heer, wil antwoord zenden (staande)
STILTE
BEMOEDIGING EN GROET:
GEBED OM TOENADERING:
LIED: Ps 86 : 4 Leer mij naar uw wil te hand'len
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LOFLIED: 304 : (1.2.3) Zing van de Vader die in de beginne
ZONDAGSGEBED:
1e SCHRIFTLEZING: Jer 7 : 23-28
LIED: 329 (1.2.3) Grote God Gij hebt het zwijgen
2e SCHRIFTLEZING: Mt 17 : 14-20
LIED: 923 (1.2.3) Wil je wel geloven dat het groeien gaat
PREEK
ORGELSPEL
LIED: 919 : (1.2.3.4) Gij die alle sterren houdt
DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTEAFKONDIGING
SLOTLIED: 425 Vervuld van uw zegen
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen,amen,amen (zingen)
 
Met vriendelijke groet,
 
Astrid Lüürssen, scriba
==========================
Protestantse Gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
mw. A.I. Lüürssen, scriba
p/a Hoofdweg 227
9695 AG Bellingwolde
T 0597 53 25 47 / M 06 21 67  11 99
E scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor meer informatie http://www.pkn-bellingwolde.nl, https://blijham.protestantsekerk.net, http://www.loosterkerk.nl, https://www.facebook.com/Protestantse.Gemeente.Wedde


21 augustus 2020

Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor. Ook de liturgie ontvangt u via deze mail.

Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
Voor Gemeenteleden die, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid, niet zeker weten of ze in staat zijn om wel of niet te komen mogen zonder opgave naar de kerk. Zij worden dan ter plekke genoteerd.
Maar men kan (en dat geldt ook voor de overige gemeenteleden) zich altijd aanmelden en wanneer het toch niet lukt zich evt. nog afmelden. Opgave betekent niet dat men ook echt moet komen! Er kan altijd wat tussen komen.

Ook het verzoek aan een ieder om de 1,5 m afstand te behouden. De verleiding is groot om wanneer je elkaar weer ziet dicht bij elkaar te gaan staan, en in een groepje te blijven praten. Natuurlijk kun je bijpraten maar probeer dit buiten te doen waar de ruimte is of ergens waar je geen opstopping veroorzaakt.
Het zou jammer zijn dat dit een reden is voor mensen om een kerkdienst eerst weer niet te gaan bezoeken omdat men graag voorzichtig wil zijn.

Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:

In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is. Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen. Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde is 30 leden geworden.
Tot nu toe is de ervaring dat er nog genoeg mensen bij kunnen in de diensten.

In augustus hebben wij de volgende diensten:

23-aug in Wedde om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en dhr. H. de Vries. Zang door de Cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.
30-aug in Blijham om 09:30 uur Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H.J.M. Roelofs (mag gezongen worden).

De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail en in de bijlage. Ook op de websites en bij de kerkomroep staat deze meestal vermeld.

Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl

Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl

Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com

Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com

Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.

Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998

Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776

Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198

Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor de kerk van Blijham;

Bankrekeningnummer kerk: Kerkrentmeesters PG Blijham NL 34 ABNA 0485 2420 60 o.v.v. collecte + noemen datum
Bankrekeningnummer Diaconie: Diaconie PG Blijham        NL 07 RABO 0306 6232 34 o.v.v. collecte + noemen datum.


Liturgie voor de dienst in Wedde op zondag 23 augustus 2020
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H. de Vries
Zang: Cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
AANVANGSPSALM: 84 : 1 (staande) Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
STIL GEBED
BEMOEDIGING en GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED:84 : 5.6 O Here ons schild van omhoog
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LOFLIED: 304 (1.2.3) Zing van de Vader die in den beginne
ZONDAGSGEBED:
1e SCHRIFTLEZING: Jes. 51 : 1-6
LIED: 323 (1.2.3) Hoor, maar ik kan niet horen
2e SCHRIFTLEZING: Mt 16 : 21-27
LIED: 845 (1.2.3) Tijd van vloek en tijd van zegen
PREEK
ORGELSPEL
LIED: 835 (1.2.3.4) Jezus, ga ons voor
DANK/VOORBEDE/STIL GEBED/
CANTORIJ: ONZE VADER 1006
TOELICHTING COLLECTEN
SLOTLIED: 422 (1.2.3.) Laat de woorden die we hoorden
UITZENDING/ZEGEN
ORGELSPEL
15 augustus 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor. Ook de liturgie ontvangt u via deze mail
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
In augustus hebben wij de volgende diensten:
 
16-aug in Bellingwolde om 09:30 uur. Voorganger Dhr. H.J. Dijkstra en organist dhr. W. Claus (mag gezongen worden).
 
23-aug in Wedde om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en dhr. H. de Vries. Zang opname cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail  in de bijlage.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
 
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
 
Liturgie zondag 16 augustus te Bellingwolde
Voorganger: dhr. H.J. Dijkstra
Organist: dhr. W. Claus
 
Ps. 103 : 1 en 9;
Stil gebed, Onze hulp en Groet;
Ps. 65 : 1;
Woord van bemoediging;
Ps. 65 : 2;
Leefregel;
Ps. 35 : 6a!!! (dat zijn de eerste 4 regels van dat couplet);
Gebed;
Eerste Lezing: Gen. 2 : 2 en 3;
Tweede Lezing: Ex. 31 : 12 - 17;
Derde Lezing: Marcus 2 : 23 - 28;
591 : 4 en 5;
Preek;
747 : 1 en 5;
Gebed;
Collecte;
591 : 6;
 
Zegen.
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd. Kerkdiensten in Coronatijd.
08 augustus 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor.
 Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen.
 
In augustus hebben wij de volgende diensten:
 9 augustus  in Blijham om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H. de Vries (mag gezongen worden).
 
16 augustus in Bellingwolde om 09:30 uur. Voorganger Dhr. H.J. Dijkstra en organist dhr. W. Claus (mag gezongen worden).
 
23 augustus in Wedde om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en dhr. H. de Vries. Zang opname cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.
 
30 augustus in Blijham om 09:30 uur Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H.J.M. Roelofs (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail
 
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba:
Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba :
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
 
Liturgie dienst in Blijham op 9 augustus 2020
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H. de Vries
In de kerk van Blijham mag gezongen worden.
 
ORGELSPEL
MEDEDELINGEN
AANVANGSPSALM: 70 : 1.2 Haast u om mij te redden, Heer
STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 823 : 1.5 Gij hebt, o Vader van het leven
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD:
LIED: 654 : 1.4.5 Zing nu de Heer, stem allen in
GEBED OM DE HEILIGE GEEST:
SCHRIFTLEZING O.T.: Jona 2
LIED: 902 : 1.3.4 Is God de Heer maar voor mij
SCHRIFTLEZING N.T.: Mat 14 : 22-33
LIED: 321 : 1.2.3.6 Niet als een storm , als een vloed
PREEK:
ORGELSPEL
LIED: 965 Heer, stuur zelf het schip der kerk
DANK en VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
SLOTLIED: 352 : 1..2.6.7 Jezus, meester aller dingen
UITZENDING en ZEGEN
Gemeente antwoordt: amen, amen, amen. (zingen)
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba


01 augustus 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor.
 Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde is 30 leden geworden.
Tot nu toe is de ervaring dat er nog genoeg mensen bij kunnen in de diensten.
 
Op 9 aug is er dienst in Blijham om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H. de Vries (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
 Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
 
Orde van dienst voor 2 augustus 2020 in de PKN kerk in Vriescheloo.
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: Jacob Baas
Organist: Wiebe Claus.
 
Omdat we vandaag niet mogen zingen, heeft Joy o.l.v. Etty de Boer de liederen ingezongen.
 
Orgelspel
LIED 92: 1-2-3
Stil gebed
Bemoediging en groet.
LIED 289: 1-2-3
Gebed
LIED 139: 1-2-8
Woorden van troost.
JOY zingt: Hij kent mij
Gebed
Lezing Romeinen 8: vers 31 t/m 39
LIED 58 uit het Evangelisch Liedboek 1-2-3.
Lezing Mattheus 14: de verzen 13 t/m 21
LIED 995: 1-2
Overdenking
Orgelspel
LIED 413: 1-2-3
Joy zingt een geloofsbelijdenis
Gebeden Dank en voorbede
Stil gebed
Onze Vader wordt [gezongen door Joy]
Collecte
Lied 416. 1-2-3-4
Zegenbede.
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba

24 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar er kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen.Tot nu toe is de ervaring dat er nog genoeg mensen bij kunnen in de diensten.
 
In juli en augustus hebben wij de volgende diensten:
 
26-jul in Bellingwolde om 09:30 uur.
Voorganger Ds. W. Jöhlinger, organist dhr. J. Eefting (mag gezongen worden).
2-aug in Vriescheloo om 09:30 uur.
Voorganger Dhr. J. Baas en organist dhr. W. Claus. Zang opname door Joy o.l.v. mw. E. de Boer.
 
 De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is!
De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail .
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
 
Orde van de gezamenlijke dienst op zondag 26-07-2020
in de Magnuskerk te Bellingwolde
 
Voorganger ds. W. Jöhlinger
organist dhr. J. Eefting
 
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
STILTE
PSALM:  91a : 1.2  Wie in de schaduw Gods mag wonen
BEMOEDIGING en GROET
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,                        
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet in de steek laat wat zijn hand  begon.
V: Genade zij met u en vrede, van God onze Vader en en van  Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen
GEBED OM TOENADERING
LIED:  91a : 3  Geen duister zal je overvallen
KYRIEGEBED:
V: ...  zo bidden wij U :
G:  HEER ontferm u, HEER ontferm u, HEER ontferm u  (zingen)
LIED:  Er is een stilte die kan zingen, (Tekst: Martin de Geus Melodie: Ps 65 De stilte zingt u toe, o Here)
1.  Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij -
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.
 
2.  Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in -
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.
 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST
1e SCHRIFTLEZING: II Kon 22 : 1-11
LIED:   119 : 49.50  Hoe wonderbaar is uw getuigenis
2e SCHRIFTLEZING: Mt 13 : 44-46
LIED: 339a  Acclamatie
PREEK:
ORGELSPEL
LIED: 241  Gij die mijn liefste kleinood zijt
DANK en VOORBEDE - STILTE - ONZE VADER
COLLECTEAFKONDIGING
SLOTLIED: 908 : 1.6.7  Ik heb u lief o mijn beminde  (staande)
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen-amen-amen
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

18 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Goed nieuws, vanaf zondag mag er in de kerk in Blijham weer gezongen worden.
Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van de PKN kan er in de kerk in Bellingwolde en Blijham weer gezongen  worden. Dat gaan wij dan ook doen.
Helaas is dit niet het geval voor de kerken in Vriescheloo en Wedde. Hier zal de zang verzorgd blijven worden door de leden van de cantorij Westerwolde.
Gelukkig gaan wij zo weer iets meer naar normaal toe.
Ook een nieuwtje is dat de kerk in Wedde kerkomroep heeft sinds afgelopen week. 
Fijn dat wanneer in Wedde de dienst is deze nu ook thuis beluisterd kan worden.
 
Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is. 
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. ER IS NOG PLAATS GENOEG!
In juli hebben wij de volgende diensten
 
 
Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist
19-jul      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema (eerst leden van PG Blijham dan overige leden)
26-jul      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting (alle gemeenteleden van PG BBVW)
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is!
De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten vanaf 1 juli (opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
 
 
Orde van dienst vanuit de kerk in Blijham
Zondag 19 juli aanvang 09.30 uur (voor leden PG BBVW na aanmelding)
 
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr.J L Rozema
 
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
LIED: Ps 89 : 1.3 Ik wil zolang ik leef bezingen in mijn lied
STILTE BEMOEDIGING en GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 207 : 1.2 De trouw en goedheid van de Heer GEBED OM DE NOOD VAN DE WERELD:
LOFLIED 317 (als gezongen gebed om de opening van het Woord) Grote God , Gij hebt het zwijgen
SCHRIFTLEZING OT: Jes 40 : 12-25
LIED: 326 : 1.2.3.6 Van ver, van oudsher aangereikt
SCHRIFTLEZING: Mat 13 -24-30.36-43
LIED: 905 : 1 Wie zich door God alleen laat leiden
PREEK
LIED: 765 Gij hebt met uw brede gebaren
DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
 
SLOTLIED: 978 Aan u behoort o Heer der Heren
ZENDING/ZEGEN GEMEENTE ANTWOORDT: amen,amen,amen (zingen)
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba
==========================

11 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Zingen tijdens de dienst:
A.s. maandag komt het moderamen van PG BBVW bij elkaar om te kijken hoe we hier mee om gaan.
Vanuit het RIVM en PKN landelijk zou zingen weer kunnen in bepaalde kerken.
Wij gaan hier naar kijken en in de loop van volgende week hoort u hier meer over.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
 Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist
12 juli      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    mw. E. de Boer (eerst leden van PG Vriescheloo en Wedde dan overige leden)
19 juli      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema (eerst leden van PG Blijham dan overige leden)
26 juli      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting (alle gemeenteleden van PG BBVW)
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is!
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in Bellingwolde voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Geeke van der Haar, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan
Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
In de maand augustus heeft PG Wedde ook kerkomroep
 
 Met vriendelijke groet,
 Geeke van der Haar, scriba
 
Orde van dienst vanuit de P.K.N. kerk in Vriescheloo op 12-07-20.
Aanvang 09.30 uur.
Voorganger: Jacob Baas
Organist: Etty de Boer
Zang: Cantorij Westerwolde o.l.v. Roelf Wind
Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Lied 65: 1-5
Stilgebed – Votum en Groet
Lied 220: 1-2-3-4.
Gebed
Lied 304: 1-2-3
Gebed
Lezing Matt. 13: 1 t/m 15
Lied 625: 1-2-3
Lezing Matt 13: 16 t/m 23
Lied 339a
Overdenking
Orgelspel
Geloofsbelijdenis
Lied 870: 1-3-5-8
Gebeden:  Dankgebed en voorbede.
                Stil gebed
                Onze Vader
Lied 371 door cantorij
Toelichting collecte
Lied 418: 1-2-3
Zegenbede
Orgelspel.

4 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
Vanaf 1 juli zijn meer mensen in de kerk welkom. Net als de afgelopen maand zijn gemeenteleden in de kerk waar dienst is eerst welkom.
Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen. Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde 20.
 
Er kunnen nog leden van onze vier gemeenten naar de kerk in Bellingwolde!
 
In juli hebben wij de volgende diensten:
 
Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist
5-jul        Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             Mevr. E. de Boer (alle gemeenteleden van PG BBVW)
12-jul      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    mw. E. de Boer (eerst leden van PG Vriescheloo en Wedde dan overige leden)
19-jul      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema (eerst leden van PG Blijham dan overige leden)
26-jul      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting (alle gemeenteleden van PG BBVW)
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten vanaf 1 juli (opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
In de maand augustus heeft PG Wedde ook kerkomroep
 
 
 
Orde van dienst vanuit de Magnuskerk te Bellingwolde
Zondag 5 juli aanvang 09.30 uur (voor leden PG BBVW na aanmelding)
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H.J.M. Roelofs
Liederen worden ingezongen door de cantorij Westerwolde o.l.v. Roelf Wind
 
ORGELSPEL
WELKOM
AANVANGSPSALM: Ps 47 : 1.2 Volken, wees verheugd
BEMOEDIGING/GROET/GEBED OM TOENADERING
VERVOLG AANVANGSPSALM: Ps 47 : 3 Maak het dan bekend
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LOFLIED: 273 : 1.2.3 Loof God, die zegent al wat leeft
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING O.T.: Zacharia 9 : 9-12
LIED: 550 Verheug u, gij dochter van Sion
SCHRIFTLEZING N.T.: Matteüs 11 : 25-30
LIED: 897 Rusteloos ben ik
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 315 Heb dank, o God van alle leven
DANK en VOORBEDE / STIL GEBED / ONZE VADER
COLLECTEN:
SLOTLIED:425 Vervuld van uw zegen (staande)
ZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen, amen, amen
ORGELSPEL
 

27 juni 2020
Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist

5-jul        Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. H.J.M. Roelofs
12-jul      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    mw. E. de Boer
19-jul      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema
26-jul      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting
2-aug      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    dhr. W. Claus
9-aug      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting
16-aug    Bellingwolde    09:30      Dhr. H.J. Dijkstra            dhr. W. Claus
23-aug    Wedde            09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. H. de Vries
30-aug    Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. H.J.M. Roelofs
Net als de afgelopen maand zijn gemeenteleden in de kerk waar dienst is welkom. Vanaf juli mogen er meer mensen een kerkdienst bijwonen. Concreet betekent dit dat er evt. leden van de andere gemeenten ook naar deze dienst kunnen als er nog plaats is. Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen. Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde 20.
De diensten via de kerkomroep blijven gewoon bestaan. Gaat u niet naar de kerk dan kunt u de dienst volgen via de kerkomroep.

Opgave voor het bijwonen van de diensten:
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde (en ook voor de overige drie gemeenten) moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl

Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham (en ook voor de overige drie gemeenten) moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl

Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde (en ook voor de overige twee gemeenten) moeten zich opgeven bij de scriba oma naar de kerk te kunnen gaan: Fennue Eefting, 0597 54 18 83 of mail pknvriescheloo@gmail.com.

Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
 
Luisterdiensten tijdens Coronacrisis. Luisterdiensten tijdens Coronacrisis.
29-05-2020

Diensten voor de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Orde van dienst 1e Pinksterdag zondag 31 mei 2020- 

Te beluisteren via de Kerkomroep, klik hier.

Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger.
Met medewerking van "Zanggroep Joy"o.l.v. mebr. Etty de Boer.
Deze dienst is opgenomen in de kerk van Vriescheloo.

       JOY:  Pinksteren
       Welkom en inleiding
       AANVANGSLIED: Samen in de naam van Jezus (Ev LB 218)
       STILTE

       BEMOEDIGING en GROET
       JOY: U heeft me altijd lief
       GEBED
       LOFLIED: 672 : 1.2.3   Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
       ZONDAGSGEBED:
       SCHRIFTLEZING: Handelingen  2 : 1-18
       LIED: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (EV LB 382)
       PREEK
       JOY:  940  Stil (Verberg mij nu/Hide me now)

       LIED:  687 (1.2.3) Wij leven van de wind
       DANK/VOORBEDE/STIL GEBED (gezongen ONZE VADER)
       JOY zingt ONZE VADER
       COLLECTEN
       SLOTLIED:  675 (1.2) Geest van hierboven
       ZENDING/ZEGEN
       Zingen: Amen. amen, amen
       JOY:  De kracht van uw liefde


22-05-2020
U luistert in deze dienst naar het prachtig gerestaureerde  Snitger-Freytag orgel (1797) in de Magnus kerk te Bellingwolde.
Voor de dienst, na de overdenking en na de zegen, bespeeld door Roelf Wind, tevens Cantor.
Tijdens de dienst de begeleiding van de Cantorij door Jan Eefting.
Voorganger ds Wolf Jöhlinger

        ORGELSPEL: Koraal bewerking J G Walther: Jesu meine Freude
        WELKOM-INLEIDING
        AANVANGSPSALM:  27 : 1.4  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God n Here
        BEMOEDIGING en GROET
        GEBED (OM DE NOOD IN DE WERELD)
        LIED:  678 : 1.2.9 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
        ZONDAGSGEBED:
        SCHRIFTLEZING: JOH 17 : 1-13
        LIED: 671 : (1.2.3.4) Nu bidden wij de heilige Geest
        PREEK:

        MEDITATIEF MUZIEK: Koraal bewerking J g Walther: Herzlich tut mich verlangen
        LIED: 665 (1.2.3.4.5)  Om Christus' wil zijn wij verblijd
        DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
        CollecteAANKONDIGING:
        SLOTLIED: 823 : 1.5 Gij hebt, o Vader van het leven
        ZEGEN
        ORGELSPEL: Improvisatie

20-05-2020 
Orde van dienst Hemelvaartsdag 21 mei 2020.
Te beluisteren via de Kerkomroep, klik hier.

U hoort in deze dienst het prachtig gerestaureerde orgel van de Magnus kerk in Bellingwolde.
Voor de dienst, na de overdenking en na de zegen, bespeeld door Roelf Wind
Tijdens de dienst de begeleiding van de Cantorij door Jan Eefting
Voorganger ds. Wolf. Jöhlinger

ORGELSPEL: Jesu meines Lebens Leben van F W Zachau
WELKOM-INLEIDING
AANVANGSPSALM: 47: 1.2.  Volken wees verheugd
BEMOEDIGING EN GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 47: 3 Maak het dan bekend
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LIED: 659: 1.4.5.6 Kondigt het jubelend aan
GEBED van de dag:
SCHRIFTLEZING: Handelingen 1: 1-11
LIED: 661: 1.2.3.4     Ten hemel opgevaren is
VERKONDIGING n.a.v. Efeziërs 1: 20-23
ORGELSPEL: In dich hab ich gehoffet Herr van J C Bach
LIED: 662 (1.2.3.4) Heer, komt in deze tijd
Collecte: 
DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
SLOTLIED: 663 (1.2) Al heeft hij ons verlaten
UITZENDING en ZEGEN
ORGELSPEL: Herr Christ der einig Gottes Sohn van J G Walther


15-05-2020
Orde van dienst zondag 17 mei 2020 de 6e zondag van Pasen. [zondag Rogate.
]

Voorganger: Jacob Baas
Organist: Jan Eefting
Zang: Cantorij olv Roelf Wind

Orgelspel.
Welkom en inleiding.
Lied 1003: 1-4-5.               [ Stil is de straat ]
Stil gebed- Bemoediging en groet.
Lied 66: 1-6.                      [ Breek aarde uit in jubelzangen ]
1e Lezing1 Petrus 3: 8t/m18.
Lied 908: 1-4-6.                 [Ik heb U lief o mijn beminde ]
2e Lezing: Johannes 16: 16t/m 23a.
Lied 705: 1.                       [  Ere zij aan God de Vader ]
Overdenking.
Lied 885: 1-2                    [  Groot is Uw trouw o Heer ] 
Gebeden.
Collecte
Lied 642: 1-2-7-8.             [Ik zeg het allen dat Hij leeft ]
Zegenbede.              

09-05-2020
Orde van Dienst op 10 mei 2020, de 5e zondag van het Paasfeest, Cantate zing!
Te beluisteren via de Kerkomroep, klik hier.


ORGELSPEL: Door Piet Groenendijk, orgelklank, van Oeckelen orgel PG Oude Pekela. Pachelbel: Was ein Gott will

Voorganger Ds. W. Jöhlinger.
Cantor Roelf Wind met leden van de Cantorij.
Begeleiding tijdens de dienst: Jan Eefting

WELKOM en INLEIDING

AANVANGSPSALM: 98 : 1.3(staande) Zing een nieuw lied voor God de Here
BEMOEDIGING EN GROET
vervolg AANVANGSPSALM: 98: 4 Laat alle zeeën, alle landen

GEBED

LOFLIED: 654 1.5.6 Zing nu de Heer stem allen in

SCHRIFTLEZING: Joh 14 : 1-6

LIED: 657 (1.2.3.4) Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht

PREEK

MUZIEK: Roelf Wind: van Oeckelenorgel Muntendam, van J.S Bach koraalvoorspel over Wer nur den lieben Gott lässt walten

LIED: 905 (1.2.3.4) Wie zich door God alleen laat leiden

DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTEN:

SLOTLIED: 643 : 1.5.7 Zing nu de Heer, Hij zag ons aan

ZEGEN:

ORGELSPEL: Piet Groenendijk, Pachelbel: Wo Gott zum Haus


04-05-2020
Beste gemeenteleden,
 
Vandaag is het 4 mei. Verschillende leden van onze gemeente komen dan altijd naar de herdenking in Wedderveer.
Dit jaar, vanwege corona, gaat de herdenking niet openbaar door.
Wel zal er een aangepaste herdenking gehouden worden op een ander tijdstip.
Indien u dit wilt kunt u dit volgen via radio Westerwolde.
Deze gaat de aangepaste herdenking live uitzenden via RadioWesterwolde om 17.50 uur (dus niet tegen 20.00 uur).
 
Ook zal RTV Westerwolde via de website Westerwolde actueel hier, door een opgenomen video, aandacht aan besteden.
Burgemeester Jaap Velema zal ’s middag alle herdenkingsplaatsen in onze gemeente langs gaan om hier bloemen/kransen te leggen.
Dit wordt afgesloten met de officiële herdenking in Wedderveer.
Deze video zal na 20.00 uur beschikbaar komen om de site van Westerwolde actueel en ook op RTV GO! (via de TV en PC).
 
Namens onze vier gemeenten zal er na afloop van de plechtigheid een bloemstuk gelegd worden.
 
Indien u wilt kunt u dit dus volgen. 
Voor één keer, vandaag dus, mag de hele dag de vlag half stok hangen van zonsopgang tot zonsondergang.
 
Met vriendelijke groet, 
Geeke van der Haar, scriba

01-05-2020
Diensten voor de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde

De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Orde van Dienst op 3 mei 2020, de vierde zondag van het Paasfeest.
Te beluisteren via de Kerkomroep, klik hier.


Voorganger: Pastor F. Groenbroek
Zang en begeleiding: dhr. R. Wind en leden van de cantorij

Orgelspel door Jan Eefting
Welkom en inleiding
Aanvangslied: Psalm 33: 1, 7 en 8, “Kom nu met zang en roer de snaren”
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
Glorialied: Lied 864: 1, 2, 3 en 4: Laat ons de Heer lofzingen
1e Schriftlezing: Oude Testament: Psalm 23: 1 – 8
Lied 905: 1, 2, 3 en 4, “Wie zich door God alleen laat leiden”
2e Schriftlezing: Nieuwe Testament: Johannes 10: 1 – 10
Lied 339 a (Acclamatie) U komt de eer toe
Overdenking
Orgelspel door Jan Eefting
Lied 852: 1, 2, 3 en 4: “U komt mij, lieve God zo nederig nabij.
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader.
Collecte
Slotlied: Lied 904: 1, 3, 4 en 5: “Beveel gerust uw wegen”
Uitzending en zegen
Orgelspel door Jan Eefting
 
lees meer »
 
Luisterdiensten tijdens Coronacrisis. Luisterdiensten tijdens Coronacrisis.

24-4-2020

Orde van dienst van zondag 26 april 2020 3e zondag van Pasen 26 april 2020 kerkomroep in Coronatijd  (Misericordia Domini) Klik hier

Met medewerking van Gospelkoor  JOY uit Vriescheloo o.l.v. van mevr. Etty de Boer.
Voorganger: ds. Wolf Jöhlinger.

JOY:  Abba, Vader, u alleen
Welkom en inleiding
Aanvangspsalm: 33 : 1.8 Kom nu met zang en roer de snaren
STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
JOY:    Het lied van Gods liefde: Gods liefde is een houvast als een schuilplaats voor de wind
GEBED
LIED: 650 :  1.2.    De aarde is vervuld
LEZING: Joh 21 :  1-14  (door Marielle)
JOY:   IK ZAL ER ZIJN        Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
OVERDENKING
LIED: 641 : 1. 3 Jezus leeft en ik met hem
GEBEDEN
COLLECTE
JOY: Gebed om zegen:  Zegen mij op de weg die ik moet gaan
UITZENDING en ZEGEN
JOY:  De hemel juicht / tot eer van de verrezen Heer.

18-4-2020
Op initiatief van ons gospelkoor JOY wordt de viering van 26-04-2020 muzikaal verzorgd door leden van JOY o.l.v. Etty de Boer. De viering wordt in de kerk te Vriescheloo opgenomen.
Voorganger blijft ds. Wolf Jöhlinger. 

Orde van de dienst op 19 april, de 2e zondag van het Paasfeest "Quasi modo geniti" Klik hier 
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Het orgelspel voor, tijdens en na de dienst is verzorgd door de heer P J Groenendijk uit Zuidbroek.
Hij is emeritus hoogleraar orgel van het conservatorium in Rotterdam.
De klank die u hoort is het van Oeckelen orgel van de Protestantse Gemeente te Oude Pekela.
Hij heeft daar een “sample” van, en kan dat gebruiken op zijn elektronische “Hauptwerk” orgel thuis.
Voor de dienst: koraal en variaties over PS 77 , eigen werk van Piet
Tijdens de dienst: Andante uit Voluntary VI van Stanley.
Na de dienst: Erstanden ist der heilge Christ, van Walther

Organist en cantor is dhr. Roelf Wind, leden van de cantorij BBVW steunen de zang.
Voorganger is ds. Wolf Jöhlinger


ORGELSPEL: koraal en variaties over PS 77 , eigen werk van Piet Groenendijk
WELKOM/INLEIDING
AANVANGSLIED: 81 : 1.2.3.4 Jubel God ter eer
STIL GEBED
BEMOEDIGING / GROET
GEBED
GLORIALIED: 305 Alle eer en alle glorie
1e SCHRIFTLEZING: Genesis 8 : 6-16
LIED: 635 : 1.2.3.7.8 De Heer is waarlijk opgestaan
2e SCHRIFTLEZING: Joh 20 : 19-23
LIED: 339a (Acclamatie) U komt de eer toe
OVERDENKING
MUZIEK: Andante uit Voluntary VI van Stanley.
LIED: 608 (Lvdm) De steppe zal bloeien
GEBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 422 (1.2.3) Laat de woorden, die we hoorden
UITZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL Erstanden ist der heilge Christ, van Walther.


11-4-2020

Beste gemeenteleden,
 Namens de kerkenraden wensen wij u, ondanks de moeilijke situatie waar wij allemaal in zitten, Gezegende Paasdagen toe.
Het is fijn dat wij, ondanks dat wij niet samen kunnen komen in onze kerken, toch in de Stille Week op een andere manier samen zijn geweest.
Fijn dat dit mogelijk is gemaakt door Roelf Wind die de diensten samenstelt tot één geluidsbestand. De voorgangers die op een hele andere manier iets moeten overbrengen naar de gemeenteleden. En de leden van de Cantorij o.l.v. Roelf Wind die op deze manier de samenzang verzorgen.
Met Pasen zonder ontbijt bij elkaar komen, maar tóch samen kunnen luisteren naar een dienst via de Kerkomroep!. Klik hier    
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!
 
Liturgie zondag 12 april Paasmorgen

Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. R. Wind
Zang: leden van de cantorij
 
Orgelspel (door dhr. J. Eefting)
Welkom en inleiding
Aanvangslied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (Evangelisch liedbundel 122)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: Ps 118 :  9   Dit is de dag die God deed rijzen
Gebed
Kinderlied: De steen is weg (meester Richard/you tube)
Overdenking I: Sta op
Lied: 630 : 1.2.3.4  Sta op! - Een morgen ongedacht
Schriftlezing: Mat 28 : 1-10
Lied 601 : 1.2.3  Licht dat ons aanstoot in de morgen
Overdenking II  Jezus is opgestaan !
Muziek
Lied:  608 (lvdm) De steppe zal bloeien
Gebeden
Collecte
Slotlied: 634 1.2  U zij de glorie
Uitzending en zegen
Orgelspel (door dhr. J. Eefting)

 

Stille Zaterdag 11 april  is er een Paaswake te beluisteren via de kerkomroep. Voorganger is Pastor mw. F. Groenbroek uit Veelerveen, Organist dhr. Roelf Wind  met medewerking van leden van de Cantorij.

“Wir setzen uns mit Tränen nieder”

Lied 610: 1, 2, 5 en 6 Zo dor en doods
Lied 598 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
Lied 642 : 1, 2, 3 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Ook op Goede Vrijdag 10 april is er weer een dienst te beluisteren via de Kerkomroep.Tevens kunt u dan luisteren naar een opname van het "project Goede Vrijdag" door Gospelgroep Joy uit Vriescheloo. Zij staan samen met u stil bij de lijdensweg van Jezus.
De opname is van de dienst die in 2015 is opgenomen in de Protestantse kerk van Blijham. Klik hier.
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Liturgie 
GOEDE VRIJDAG 10-04-2020 
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Roelf Wind, mmv. De Cantorij o.l.v. Roelf Wind.

Geen ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING
STILTE
VOTUM en GEBED
ZINGEN: 22 : 1.2      Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij ?
LEZING UIT HET EVANGELIE:
onderbroken door verzen uit LIED 587
 
I                        Johannes 18 : 1-11
                        LIED 587 : 1 Licht voor de wereld
 
II                        Johannes 18 : 12-27
                        LIED 587 : 2 Één mens moet sterven
 
III                        Johannes 18 : 28-40
                        LIED 587 : 3 Hemelse koning, door God   uitgekozen
 
IV                        Johannes 19 : 1-16a
                        LIED 587 : 4 Hier is God zelf
 
V                      Johannes 19 : 16b-30
                        STILTE                        
                        LIED 587 : 5 Jezus, gekruisigd
 
VI                        Johannes 19 : 31-37
                        LIED 587 : 6 Zing met de psalm
 
VII                        Johannes 19 : 38-42
                        LIED 587: 7
 
GOEDE VRIJDAG GEBEDEN
STILTE
ONZE VADER,
 
STILTE
Het orgel zwijgt

Liturgie "project Goede Vrijdag Gospelgroep Joy uit Vriescheloo   
I Don’t Know How To Love Him

Ik weet niet hoe ik hem lief moet hebben.
            Wat ik moet doen om hem kan raken.
Ik ben veranderd deze laatste paar dagen.
            Als ik naar mezelf kijk, lijk op iemand anders.
            Ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken.
            Ik weet niet hoe het komt dat hij mij zo raakt.
Hij is een man. Een heel gewone man.
Ik had eerder meer mannen; veel verschillende mannen. Hij is er één van.
 
            Moet ik schande over hem spreken?
Moet ik het uitschreeuwen?
Moet ik mijn liefde en mijn gevoelens uiten?
            Ik heb nooit gedacht dat het zover zou komen.
            Waar gaat dit allemaal over?
 
Denk niet dat het grappig is waar ik in terecht gekomen ben.
            Ik ben altijd koel en kalm gebleven.
            Geen verliefde gek. Altijd de touwtjes in handen.
Hij maakt me zo bang.
            Ik heb nooit gedacht dat het zover zou komen.
            Wat is dit allemaal!
         


Als hij had gezegd dat hij van mij hield,
            zou ik bang en verloren zijn.
            Ik zou het niet aankunnen.
            Ik draai mijn hoofd om en ga weg.
            Ik wil het niet weten
            Hij maakt mij zo bang
            Ik wil hem zo
            Ik houd zo van hem!

Schriftlezing — Matteüs 20:17-19 Op weg naar Jeruzalem
    Matteüs 21:5 en vers 9 Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem / Hosanna

            Menigte: Hosanna […]
            Kajafas: […]
            Menigte: Hosanna […]
            Jezus: […]
            Menigte: Hosanna […]
Jezus: […]
            Menigte: Hosanna […]

Schriftlezing — Matteüs 26:1-7 De Zalving van Jezus
 
Everything’s Allright (Alles is goed)

Vrouw en apostelen:
Probeer niet bezorgd te zijn en laat je niet opjagen.
Maak je niet ongerust over problemen.
Weet je het niet? Alles is oké, alles is goed.
We willen dat je vannacht goed slaapt.
Laat de wereld vanavond maar zonder jou draaien.
Probeer alles te vergeten over ons.
Alles is oké, alles is goed deze avond.
            Slaap, ik zal je kalmeren en insmeren.
Mirre op je warme voorhoofd
Dan zal je voelen dat alles goed is.
Het is koel en de zalf is zoet.
Voor het vuur in je hoofd en je voeten.
Doe je ogen dicht. Rust uit; denk nergens aan.
Alles is oké, alles is goed.
 
            Judas: […]
            Vrouw en apostelen: […]   
           

Schriftlezing — Matteüs 26: 17-19  De voorbereiding van
                                                              de paasmaaltijd.                         
    Matteüs 26: 20-25 Het verraad voorspeld.
    Matteüs 26: 26-30 De avondmaalsviering.
    Matteüs 26: 31-35 Jezus voorspelt dat Petrus    
                                Hem zal verloochenen.

    The Last Supper (Het laatste avondmaal)

            Apostelen:
                        Kijk hoe al mijn beproevingen
wegzinken in een plas wijn.
                        Stoor me nu niet, ik zie alle antwoorden.
Tot de avond is er deze morgen, is het leven goed
Ik had altijd al gehoopt een apostel te worden
Ik wist wel dat het zou lukken als ik het probeerde
En als we met pensioen gaan, kunnen we evangeliën schrijven
Zodat men nog over ons zal spreken als we dood zijn.
 
Jezus, Judas en apostelen: […]


Schriftlezing — Matteüs 26: 36-39a  Gebed Jezus

Gethsemane (I only want to say)
         
Jezus:
Ik wil alleen maar zeggen; als het mogelijk is,
neem dan deze beker weg van mij,
want ik wil dit gif niet proeven!
Ik voel dat het mij verbrandt. Ik ben veranderd.
Ik ben er niet zo zeker meer van als toen we begonnen.
Toen was ik geïnspireerd. Nu ben ik bedroefd en moe.
Luister, ik heb toch zeker de verwachtingen overtroffen.
Drie jaar lang heb ik het geprobeerd; het lijken wel dertig.
Kunt U ook zoveel vragen van iemand anders?

Maar als ik sterf……..
Bekijk het verhaal tot het einde en ik doe wat U mij vraagt.
Laat ze mij maar haten, slaan, pijnigen, aan hun boom nagelen?

Waarom moet ik dood!!
Zou ik meer opgemerkt worden dan ooit tevoren?                       
Zouden de dingen die ik heb gezegd en gedaan er niet meer toe doen?

Waarom moet ik sterven!!!
Waarom moet ik dood!!!

Kunt U mij tonen dat mijn dood niet vergeefs zal zijn?
Laat me iets kleins zien van uw alwetendheid.
Laat me zien dat er een reden is voor Uw wens dat ik sterf..
U praat maar al te graag over waar en hoe,
maar het blijft stil bij het waarom!!
Oké, dan sterf ik wel!
Kijk toe hoe ik sterf! 
Zie dan hoe ik sterf!
 
Toen was ik geïnspireerd. Nu ben ik bedroefd en moe.
Drie jaar lang heb ik het geprobeerd,
nu het lijken het wel negentig.
Waarom ben ik dan zo bang om af te maken waar ik aan ben begonnen? Wat U begon — ik ben het niet eens begonnen.
God, uw wil is hard, maar U heeft elke kaart in handen.
Ik zal drinken uit Uw gifbeker.
Nagel me aan dat kruis van U en breek me!
Laat me bloeden! Sla me!
Dood me! Neem me nu, voordat ik me bedenk!
   
 Jezus      [.….]
 
Samenzang — Gezang 180:1, 3, 4, 7

1.                     Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
                        aanvaardt het lijden.
 
3.                     Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
                        Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
                        Hij ging terug en heeft alleen geleden,
                        eenzaam gebeden:
 
 4.                    Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
Waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan?
                        Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
                        uw wil geschiede.
 
 7.                    Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
                        wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
                        Verander ons en reinig onze harten,
                        o Man van smarten!

Schriftlezing — Matteüs 26: 47-49 Verraad Judas
                                                     
The Arrest (De gevangenneming)
 
Jezus, apostelen, de menigte en Kajafas: […]

Ik ben het die moet boeten 

Schriftlezing —  Matteüs 26: 57-68 
     Jezus voor de Raad / Kajafas )

Wie heeft U zo geslagen?
 
Schriftlezing — Matteüs 26: 69-75 
    Jezus door Petrus verloochend

I Don’t Know How To Love Him
         
            Petrus:
Ik weet niet hoe ik van hem moet houden
                        Ik weet niet, waarom hij me zo raakt?
                        Hij is een man, gewoon een man!
Hij is geen koning,
Hij is gewoon net als iedereen, die ik ken.
                        Hij maakt me zo bang !
 
Schriftlezing — Lucas 23: 1-7  Jezus voor Pilatus

Samenzang — Gezang 178: 6, 7

            6.         Om het zwijgen, het geduld,
                        waarmee Gij de wet vervult,
                        als men vruchtloos zoekt naar schuld,
                        Kyrie eleison.
 
            7.         Om het woord van godlijk recht
                        dat Gij tot uw rechters zegt,
                        — zelf hebt Ge uw geding beslecht, —
                        Kyrie eleison.
 

Schriftlezing — Lucas 23: 8-12  Jezus voor Herodes   
 
King Herod’s Song (Het lied van koning Herodes)

Herodes:         Jezus ik ben zo blij jou eindelijk in het echt te ontmoeten!
Je bent de laatste tijd zo beroemd geworden in de omgeving.
Door kreupelen te genezen,
doden te laten herleven.
                        Nu begrijp ik dat jij God bent;
                        tenminste dat zijn jouw woorden!
                        
Dus jij bent de Christus, de grote Jezus Christus.
Bewijs me dat je goddelijk bent,
verander mijn water dan in wijn.
Meer hoef je niet te doen, dan weet ik dat het waar is.
                        Kom op, Koning van de Joden!
                       
Jezus, je zal niet geloven hoe populair je hier bent
We praten alleen nog over jou;
Je bent het wonder van het jaar!
Oh, wat zou het jammer zijn als het allemaal leugens zijn.
Toch ben ik er zeker van dat je de critici kunt ompraten, als je het zou proberen.
 
Dus jij ben de Christus, de grote Jezus Christus
                        Bewijs me dat je geen idioot bent!
                        Loop over het water van mijn zwembad!
                        Als je dat doet, dan laat ik je gaan.
                        Kom op, Koning der Joden!
 
Ik vraag alleen maar dingen, die ik elke superster zou vragen.
                        Wat heb jij toch dat jou zo geliefd maakt.
                        Ik wacht! Ik ben een bezeten fan.
Ik kan niet wachten tot je me laat zien dat je bijzonder bent!
 
Dus als jij de Christus bent, de grote Jezus Christus
Voed mijn huishouding dan met dit brood; dat kun jij makkelijk!
Of is er iets misgegaan?
Jezus, waarom duurt het zo lang?
Kom op, Koning van de Joden

Hé!! Ben je niet bang voor me, Christus?
                        Meneer de Geweldige Christus!!
Je bent een lachertje. Je bent de Heer niet! Je bent een bedrieger!
                        Breng hem weg, hij heeft niets te zeggen!
                        Ga weg, Koning van de Joden.
 

Schriftlezing —Lucas 23: 13-25  Terug naar Pilatus
   Matteüs 27: 27-31 De bespotting

Terug naar Pilatus —  De bespotting
 
O, hoofd vol bloed en wonden
       

Schriftlezing   Matteüs  27: 32-50 
    De kruisiging en de dood van Jezus


Wij doven de paaskaars

Stilte

Samenzang — Gezang 195:1 / NLB 590:1

            1.         Nu valt de nacht.
                        Het is volbracht:
                        de Heer heeft heel zijn leven
                        voor het menselijk geslacht
                        in Gods hand gegeven.

Schriftlezing — Matteüs 27: 51-54 
                “Hij was werkelijk Gods Zoon”
 
Samenzang — Gezang 195:5 / NLB 590:5

            5.         Hoe wonderlijk,
                        uitzonderlijk
                        een sabbat is gekomen:
                        eens voor al heeft Hij het juk
                        van ons afgenomen.

U stierf voor mij

Het licht gaat uit!
 
In stilte verlaten wij de kerk.
 
Stemmen:
Jezus: Janet Korte
Judas: Loeke van Hoorn
Kajafas: Esther Hansma
Herodes: zang allen
Apostel : Hetty Koetje
De menigte: Hady Uuldriks en Gerlinde Meendering

Bijbellezingen en andere medewerkers:

  Aaltje Elzen, Irma Edens, Thea Meijer,
Janneke Katuin.
 Wenda Niemeijer, Els Meijer.

Gitaar: Sandra Nobbe
Fluit/viool: Sapphira Mulder
Percussie: Aaltje Elzen
onder leiding van Etty de Boer (piano)
 
Liturgie  Witte Donderdag 9-04-2020
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Roelf Wind, mmv. De Cantorij o.l.v. Roelf Wind.


ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING
AANVANGSPSALM: 67 : 1.2   God zij ons gunstig en genadig
GROET EN BEMOEDIGING
GEBED OM SCHULDVERGEVING:
STILTE
WOORD VAN VRIJSPRAAK:
LIED: 608 De steppe zal bloeien
GEBED VAN DE DAG
SCHRIFTLEZING: Mt 26 : 17-30
OVERDENKING I:
LIED: 374 : 1.2     U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan
OVERDENKING II
LIED: 374 : 3.4     Aan het kruis verborg zich slechts uw goddelijkheid
OVERDENKING III
LIED: 374 : 5 , 6     Heilige gedachtnis van des Heren dood
GEBED - gezamenlijk: Onze Vader
 
SLOTLIED: Ps 22 : 11.13     Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing
UITZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL

3-4-2020
Liturgie Palmpasen:
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Roelf Wind, mmv. De Cantorij o.l.v. Roelf Wind.

ORGELSPEL
WELKOM en MEDEDELINGEN
AANVANGSLIED: Ps 118 : 7.8 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
STIL GEBED
BEMOEDIGING en GROET
gezongen DREMPELGEBED: 295 voorzang: cantorij;   refrein: allen
GEBED
Kyrië-Lied: 558 : 1. 2.4 Jezus om uw lijden groot
ZONDAGSGEBED
1e SCHRIFTLEZING: Jes 50 : 4-7
LIED: 540 Het waren tien geboden
2e SCHRIFTLEZING: Mat. 21 : 1-11
CANTORIJ: 436 (canon) Hef op uw hoofden, poorten
LIED: 435 : 1 Hef op uw hoofden, poorten wijd
PREEK
LIED: 608 De steppe zal bloeien
 
De kinderen hebben thuis PALMPASENSTOKKEN geknutseld.
We weten ons met de kinderen verbonden - luisteren naar een lied, dat ze van school kennen
dat ze graag met ons samen in de kerk hadden gezongen: Hosanna we maken een rij
 
GEBED
COLLECTEAANKONDIGING
COLLECTE
SLOTLIED: 556 : 1.2.3.4.5
UITZENDING en ZEGEN
ORGELSPEL

De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande! Óók in de Stille Week en na Pasen.


09 april - witte donderdag:  ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
10 april - goede vrijdag:      ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
11 april - paaswake:            pastor F. Groenbroek, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
12 april - Pasen:                 ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
19 april                              ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
26 april                              ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
 
Op Goede Vrijdag kunt u ook luisteren naar een opname van het "project Goede Vrijdag" door gospelgroep Joy uit Vriescheloo. Zij staan samen met u stil bij de lijdensweg van Jezus.
De opname is van de dienst die in 2015 is opgenomen in Blijham.
Deze kunt u beluisteren op kerkomroep van Bellingwolde en Blijham.
 
Hartelijke groet
Wolf
 
****************************************
Protestantse  Gemeenten
Bellingwolde-Blijham-Vriescheloo-Wedde
ds. Wolf Jöhlinger
Wedderweg 10
9699 RC Vriescheloo
T: 0597-672 502
E: wolf23@ziggo.nl
 

 
 
Luisterdienstvieringen tijdens Coronavirus. Luisterdienstvieringen tijdens Coronavirus.
28 maart 2020
Beste gemeenteleden van de samenkerkende gemeenten
Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo, Wedde.
 
Het moderamen heeft moeten besluiten, ook op advies van de PKN en RIVM om de diensten en kerkelijke activiteiten óók in de maanden april en mei niet door te laten gaan.
Dit betekent dat wij ook in deze periode wél  kerkdiensten via de kerkomroep hebben!
 
Nu hebben wij afgelopen zondag voor het eerst geëxperimenteerd met een dienst die opgenomen is en via de website  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198  of de app “Kerkomroep " (voor tablets en telefoon) te beluisteren.
Dit is goed bevallen! We kunnen zien dat de kerkomroepdienst (Bellingwolde en Blijham)  136  keer is beluisterd! 
Hier gaan wij dan ook verder mee door. Er komen óók diensten in de Stille Week. We houden u op de hoogte!
Zondag 29 maart 2020 is er ook weer een dienst te beluisteren . Zowel via de website als ook via de Kerkomroep App. Indien u via de App luistert kunt u via de blauwe knop "Toon informatie", de orde van dienst vinden.
Luistert u via deze kerk website dan ziet u de Orde van dienst hieronder:

Orde van de kerkomroep-viering 29-03-2020
op zondag Judica (doe mij recht!)
(Deze dienst is eerder opgenomen)

Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. R. Wind
Zang: leden van de Cantorij

ORGELSPEL: Over Lied 912, Neem mijn Leven laat het Heer.
WELKOM - INLEIDING - STIL GEBED
AANVANGSPSALM: 43 : 1.2.3 O God, kom mijn beding beslechten
BEMOEDIGING en GROET
GEBED OM TOENADERING
en OM DE NOOD VAN DE WERELD
LIED van de maand: 537 : 1.4 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Joh 11 : 1-4, 17-44
CANTORIJ: 608 De steppe zal bloeien
PREEK
ORGEL: Inventio nr 13 van JS Bach
LIED: 566 Midden in de dood zijn wij in het leven
DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
COLLECTENAFKONDIGING
SLOTLIED: 643 : 1.3.6.7 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan
UITZENDING en ZEGEN
ORGEL: Improvisatie
 
8 maart 2020
Beste gemeenteleden van de samenkerkende gemeenten
Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo, Wedde
 
Het moderamen van onze vier gemeente heeft besloten, het advies van de overheid  en van onze classis,  vanwege het Coronavirus, te volgen en de diensten in maart niet door te laten gaan.
Voor zover de activiteiten (werkvelden, commissies, leerhuizen, vergaderingen, ...) onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden vallen, zijn ze ook  tot eind maart afgelast.

Zondag a.s. leidt ds. René de Reuver, scriba van onze Protestantse Kerk op NPO 2 vanaf 9.20 uur vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
 
Namens het moderamen
Ds. Wolf Jöhlinger
 
lees meer »
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd.
Zondag 20 september 2020 om 9.30 uur rechtstreekse START-dienst vanuit de  kerk in Bellingwolde.  De voorganger is. Ds. Wolf Jöhlinger, Organist  Dhr. Jan Eefting.  Met medewerking van zanggroep "JOY" o.l.v. mevr. E. de Boer.Te beluisteren klik hier (link naar de Kerkomroep PKN Bellingwolde)  
Ook later kunt u op een door uzelf te bepalen tijd de viering beluisteren.

Indien u gebruikt maakt van een mobiele telefoon of tablet kunt u de Kerkomroep App via de AppStore (iPhone of iPad) of Google Playstore (Android) downloaden. App openen->Menu->Zoek een Kerk->Provincie->Groningen->Bellingwolde ->Zondag 20 september 2020 luisteren.
Namens de kerkenraden een gezegende dienst gewenst!
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.