PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Kerkdiensten in Coronatijd. Kerkdiensten in Coronatijd.
08 augustus 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor.
 Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen.
 
In augustus hebben wij de volgende diensten:
 9 augustus  in Blijham om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H. de Vries (mag gezongen worden).
 
16 augustus in Bellingwolde om 09:30 uur. Voorganger Dhr. H.J. Dijkstra en organist dhr. W. Claus (mag gezongen worden).
 
23 augustus in Wedde om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en dhr. H. de Vries. Zang opname cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind.
 
30 augustus in Blijham om 09:30 uur Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H.J.M. Roelofs (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail
 
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba:
Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba :
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
 
Liturgie dienst in Blijham op 9 augustus 2020
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H. de Vries
In de kerk van Blijham mag gezongen worden.
 
ORGELSPEL
MEDEDELINGEN
AANVANGSPSALM: 70 : 1.2 Haast u om mij te redden, Heer
STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 823 : 1.5 Gij hebt, o Vader van het leven
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD:
LIED: 654 : 1.4.5 Zing nu de Heer, stem allen in
GEBED OM DE HEILIGE GEEST:
SCHRIFTLEZING O.T.: Jona 2
LIED: 902 : 1.3.4 Is God de Heer maar voor mij
SCHRIFTLEZING N.T.: Mat 14 : 22-33
LIED: 321 : 1.2.3.6 Niet als een storm , als een vloed
PREEK:
ORGELSPEL
LIED: 965 Heer, stuur zelf het schip der kerk
DANK en VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
SLOTLIED: 352 : 1..2.6.7 Jezus, meester aller dingen
UITZENDING en ZEGEN
Gemeente antwoordt: amen, amen, amen. (zingen)
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba


01 augustus 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hier weer de gebruikelijke informatie omtrent de kerkdiensten en het opgeven hiervoor.
 Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde is 30 leden geworden.
Tot nu toe is de ervaring dat er nog genoeg mensen bij kunnen in de diensten.
 
Op 9 aug is er dienst in Blijham om 09:30 uur. Voorganger Ds. W. Jöhlinger en organist dhr. H. de Vries (mag gezongen worden).
 
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
 Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
 
Orde van dienst voor 2 augustus 2020 in de PKN kerk in Vriescheloo.
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: Jacob Baas
Organist: Wiebe Claus.
 
Omdat we vandaag niet mogen zingen, heeft Joy o.l.v. Etty de Boer de liederen ingezongen.
 
Orgelspel
LIED 92: 1-2-3
Stil gebed
Bemoediging en groet.
LIED 289: 1-2-3
Gebed
LIED 139: 1-2-8
Woorden van troost.
JOY zingt: Hij kent mij
Gebed
Lezing Romeinen 8: vers 31 t/m 39
LIED 58 uit het Evangelisch Liedboek 1-2-3.
Lezing Mattheus 14: de verzen 13 t/m 21
LIED 995: 1-2
Overdenking
Orgelspel
LIED 413: 1-2-3
Joy zingt een geloofsbelijdenis
Gebeden Dank en voorbede
Stil gebed
Onze Vader wordt [gezongen door Joy]
Collecte
Lied 416. 1-2-3-4
Zegenbede.
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba

24 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar er kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen.Tot nu toe is de ervaring dat er nog genoeg mensen bij kunnen in de diensten.
 
In juli en augustus hebben wij de volgende diensten:
 
26-jul in Bellingwolde om 09:30 uur.
Voorganger Ds. W. Jöhlinger, organist dhr. J. Eefting (mag gezongen worden).
2-aug in Vriescheloo om 09:30 uur.
Voorganger Dhr. J. Baas en organist dhr. W. Claus. Zang opname door Joy o.l.v. mw. E. de Boer.
 
 De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is!
De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail .
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (liefst opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
 
Orde van de gezamenlijke dienst op zondag 26-07-2020
in de Magnuskerk te Bellingwolde
 
Voorganger ds. W. Jöhlinger
organist dhr. J. Eefting
 
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
STILTE
PSALM:  91a : 1.2  Wie in de schaduw Gods mag wonen
BEMOEDIGING en GROET
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,                        
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet in de steek laat wat zijn hand  begon.
V: Genade zij met u en vrede, van God onze Vader en en van  Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen
GEBED OM TOENADERING
LIED:  91a : 3  Geen duister zal je overvallen
KYRIEGEBED:
V: ...  zo bidden wij U :
G:  HEER ontferm u, HEER ontferm u, HEER ontferm u  (zingen)
LIED:  Er is een stilte die kan zingen, (Tekst: Martin de Geus Melodie: Ps 65 De stilte zingt u toe, o Here)
1.  Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij -
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.
 
2.  Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in -
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.
 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST
1e SCHRIFTLEZING: II Kon 22 : 1-11
LIED:   119 : 49.50  Hoe wonderbaar is uw getuigenis
2e SCHRIFTLEZING: Mt 13 : 44-46
LIED: 339a  Acclamatie
PREEK:
ORGELSPEL
LIED: 241  Gij die mijn liefste kleinood zijt
DANK en VOORBEDE - STILTE - ONZE VADER
COLLECTEAFKONDIGING
SLOTLIED: 908 : 1.6.7  Ik heb u lief o mijn beminde  (staande)
UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen-amen-amen
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
Geeke van der Haar, scriba

18 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,

Goed nieuws, vanaf zondag mag er in de kerk in Blijham weer gezongen worden.
Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van de PKN kan er in de kerk in Bellingwolde en Blijham weer gezongen  worden. Dat gaan wij dan ook doen.
Helaas is dit niet het geval voor de kerken in Vriescheloo en Wedde. Hier zal de zang verzorgd blijven worden door de leden van de cantorij Westerwolde.
Gelukkig gaan wij zo weer iets meer naar normaal toe.
Ook een nieuwtje is dat de kerk in Wedde kerkomroep heeft sinds afgelopen week. 
Fijn dat wanneer in Wedde de dienst is deze nu ook thuis beluisterd kan worden.
 
Het opgeven voor een dienst is nog steeds noodzakelijk dus dat blijft hetzelfde.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
In de kerk waar dienst is zijn eerst de eigen gemeenteleden welkom. Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is. 
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. ER IS NOG PLAATS GENOEG!
In juli hebben wij de volgende diensten
 
 
Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist
19-jul      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema (eerst leden van PG Blijham dan overige leden)
26-jul      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting (alle gemeenteleden van PG BBVW)
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is!
De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten vanaf 1 juli (opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21937
 
 
Orde van dienst vanuit de kerk in Blijham
Zondag 19 juli aanvang 09.30 uur (voor leden PG BBVW na aanmelding)
 
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr.J L Rozema
 
ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
LIED: Ps 89 : 1.3 Ik wil zolang ik leef bezingen in mijn lied
STILTE BEMOEDIGING en GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 207 : 1.2 De trouw en goedheid van de Heer GEBED OM DE NOOD VAN DE WERELD:
LOFLIED 317 (als gezongen gebed om de opening van het Woord) Grote God , Gij hebt het zwijgen
SCHRIFTLEZING OT: Jes 40 : 12-25
LIED: 326 : 1.2.3.6 Van ver, van oudsher aangereikt
SCHRIFTLEZING: Mat 13 -24-30.36-43
LIED: 905 : 1 Wie zich door God alleen laat leiden
PREEK
LIED: 765 Gij hebt met uw brede gebaren
DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
 
SLOTLIED: 978 Aan u behoort o Heer der Heren
ZENDING/ZEGEN GEMEENTE ANTWOORDT: amen,amen,amen (zingen)
ORGELSPEL
 
Met vriendelijke groet,
 
Geeke van der Haar, scriba
==========================

11 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Zingen tijdens de dienst:
A.s. maandag komt het moderamen van PG BBVW bij elkaar om te kijken hoe we hier mee om gaan.
Vanuit het RIVM en PKN landelijk zou zingen weer kunnen in bepaalde kerken.
Wij gaan hier naar kijken en in de loop van volgende week hoort u hier meer over.
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
 Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist
12 juli      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    mw. E. de Boer (eerst leden van PG Vriescheloo en Wedde dan overige leden)
19 juli      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema (eerst leden van PG Blijham dan overige leden)
26 juli      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting (alle gemeenteleden van PG BBVW)
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan.
Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is!
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten (opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in Bellingwolde voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan:
Geeke van der Haar, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan
Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan
Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
In de maand augustus heeft PG Wedde ook kerkomroep
 
 Met vriendelijke groet,
 Geeke van der Haar, scriba
 
Orde van dienst vanuit de P.K.N. kerk in Vriescheloo op 12-07-20.
Aanvang 09.30 uur.
Voorganger: Jacob Baas
Organist: Etty de Boer
Zang: Cantorij Westerwolde o.l.v. Roelf Wind
Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Lied 65: 1-5
Stilgebed – Votum en Groet
Lied 220: 1-2-3-4.
Gebed
Lied 304: 1-2-3
Gebed
Lezing Matt. 13: 1 t/m 15
Lied 625: 1-2-3
Lezing Matt 13: 16 t/m 23
Lied 339a
Overdenking
Orgelspel
Geloofsbelijdenis
Lied 870: 1-3-5-8
Gebeden:  Dankgebed en voorbede.
                Stil gebed
                Onze Vader
Lied 371 door cantorij
Toelichting collecte
Lied 418: 1-2-3
Zegenbede
Orgelspel.

4 juli 2020
Beste gemeenteleden van onze gemeenten,
 
Hieronder treft u informatie omtrent de kerkdiensten de komende tijd:
 
Vanaf 1 juli zijn meer mensen in de kerk welkom. Net als de afgelopen maand zijn gemeenteleden in de kerk waar dienst is eerst welkom.
Maar kunnen ook leden van de andere gemeenten naar deze dienst komen als er nog plaats is.
Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen. Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde 20.
 
Er kunnen nog leden van onze vier gemeenten naar de kerk in Bellingwolde!
 
In juli hebben wij de volgende diensten:
 
Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist
5-jul        Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             Mevr. E. de Boer (alle gemeenteleden van PG BBVW)
12-jul      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    mw. E. de Boer (eerst leden van PG Vriescheloo en Wedde dan overige leden)
19-jul      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema (eerst leden van PG Blijham dan overige leden)
26-jul      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting (alle gemeenteleden van PG BBVW)
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die gemeenteleden die niet naar de kerk gaan. Let op dat men naar de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u vinden onder aan deze mail.
 
Opgave voor het bijwonen van de diensten vanaf 1 juli (opgave uiterlijk de vrijdag voor de te houden dienst):
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl
 
Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham en ook voor de overige drie gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl
 
Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Fennie Eefting, 0597 54 18 83 / pknvriescheloo@gmail.com
 
Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen scrolt u gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de dienst terecht voor de zondag.
 
Link kerkomroep Bellingwolde
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
 
Link kerkomroep Vriescheloo
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21776
 
Link kerkomroep Blijham
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
 
Link kerkomroep Wedde
In de maand augustus heeft PG Wedde ook kerkomroep
 
 
 
Orde van dienst vanuit de Magnuskerk te Bellingwolde
Zondag 5 juli aanvang 09.30 uur (voor leden PG BBVW na aanmelding)
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H.J.M. Roelofs
Liederen worden ingezongen door de cantorij Westerwolde o.l.v. Roelf Wind
 
ORGELSPEL
WELKOM
AANVANGSPSALM: Ps 47 : 1.2 Volken, wees verheugd
BEMOEDIGING/GROET/GEBED OM TOENADERING
VERVOLG AANVANGSPSALM: Ps 47 : 3 Maak het dan bekend
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LOFLIED: 273 : 1.2.3 Loof God, die zegent al wat leeft
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING O.T.: Zacharia 9 : 9-12
LIED: 550 Verheug u, gij dochter van Sion
SCHRIFTLEZING N.T.: Matteüs 11 : 25-30
LIED: 897 Rusteloos ben ik
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 315 Heb dank, o God van alle leven
DANK en VOORBEDE / STIL GEBED / ONZE VADER
COLLECTEN:
SLOTLIED:425 Vervuld van uw zegen (staande)
ZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen, amen, amen
ORGELSPEL
 

27 juni 2020
Datum    Kerk               Tijd         Voorganger                  Organist

5-jul        Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. H.J.M. Roelofs
12-jul      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    mw. E. de Boer
19-jul      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Rozema
26-jul      Bellingwolde    09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting
2-aug      Vriescheloo     09:30      Dhr. J. Baas                    dhr. W. Claus
9-aug      Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. J. Eefting
16-aug    Bellingwolde    09:30      Dhr. H.J. Dijkstra            dhr. W. Claus
23-aug    Wedde            09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. H. de Vries
30-aug    Blijham           09:30      Ds. W. Jöhlinger             dhr. H.J.M. Roelofs
Net als de afgelopen maand zijn gemeenteleden in de kerk waar dienst is welkom. Vanaf juli mogen er meer mensen een kerkdienst bijwonen. Concreet betekent dit dat er evt. leden van de andere gemeenten ook naar deze dienst kunnen als er nog plaats is. Men kan zich t/m de vrijdag voor die dienst opgeven bij de scriba van de dienstdoende kerk, vol is vol. Zo kunnen we toch weer een beetje samen kerken.
Dit wel afhankelijk van het aantal mensen dat met de 1,5 m in de kerk kunnen. Er is plaats in Bellingwolde voor 60 gemeenteleden, Blijham 40, Vriescheloo 30 en Wedde 20.
De diensten via de kerkomroep blijven gewoon bestaan. Gaat u niet naar de kerk dan kunt u de dienst volgen via de kerkomroep.

Opgave voor het bijwonen van de diensten:
Voor diensten in de Magnuskerk voor leden van PG Bellingwolde (en ook voor de overige drie gemeenten) moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 of 06 21 67 11 99 of via de mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl

Voor diensten in Blijham voor leden van PG Blijham (en ook voor de overige drie gemeenten) moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48 / pgblijham@ziggo.nl

Voor diensten in Vriescheloo voor leden van PG Vriescheloo en PG Wedde (en ook voor de overige twee gemeenten) moeten zich opgeven bij de scriba oma naar de kerk te kunnen gaan: Fennue Eefting, 0597 54 18 83 of mail pknvriescheloo@gmail.com.

Voor diensten in Wedde voor leden van PG Wedde en PG Vriescheloo en ook voor de overige twee gemeenten moeten zich opgeven bij de scriba om naar de kerk te kunnen gaan: Greta van Dijk, 0597 54 19 13/ gretavandijk@outlook.com
 
terug
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd.
Zondag 09 augustus 2020 om 9.30 uur rechtstreekse dienst vanuit de  kerk in Blijham.  De voorganger is. Ds. Wolf Jöhlinger. Organist  Dhr. H. de Vries. Te beluisteren klik hier (link naar de Kerkomroep PKN Blijham)  
Ook later kunt u op een door uzelf te bepalen tijd de viering beluisteren.

Indien u gebruikt maakt van een mobiele telefoon of tablet kunt u de Kerkomroep App via de AppStore (iPhone of iPad) of Google Playstore (Android) downloaden. App openen->Menu->Zoek een Kerk->Provincie->Groningen->Bellingwolde ->Zondag  09 augustus 2020 luisteren.
Namens de kerkenraden een gezegende dienst gewenst!
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.