PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Luisterdiensten tijdens Coronacrisis. Luisterdiensten tijdens Coronacrisis.
Update 20 juni 2020
Diensten voor de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde

De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Orde van dienst zondag 21 juni 2020 om 9.30 uur
. Rechtstreekse dienst vanuit de Protestantse kerk in Vriescheloo. Te beluisteren kik dan hier

Orde van dienst vanuit de kerk in Vriescheloo.
Voorganger Jacob Baas
Organist: Helmer Roelofs
Zang: Joy o.l.v. Etty de Boer
 
Orgelspel
Welkom en mededelingen
LIED 122: 1-2    [Hoe sprong mijn hart hoog op in mij ]
Bemoediging en groet
JOY zingt: Als ik voor U kniel
Gebed om ontferming
LIED 413: 1-2-3  [  Grote God wij loven U ]
Leefregel
JOY zingt: De Roos
Gebed
Lezing Jakobus 2: 14 t/m 17
LIED 995: 1-2   [ OVader, trek het lot U aan ]
Lezing Lucas 10: 25 t/m37
JOY zingt: Lied 402: 1 t/m5  { Evang. Liedboek }
Overdenking
ORGELSPEL
LIED 718: 1-2-3-4     [ God die leven hebt gegeven ]
Gebeden.  [ het onze Vader wordt gezongen door JOY ]
JOY zingt: Liefde
Toelichting bij de collecte
Lied 416: 1-2-4    [ Ga met God ]
Zegenbede: [ het Amen wordt gesproken door de voorganger]
Orgelspel
 
12 juni 2020
Orde van dienst zondag 14 juni 2020 om 9.30 uur. Rechtstreekse dienst vanuit de Protestantse kerk in Bellingwolde. Te beluisteren kik dan hier 
Voorganger: mw. M. van Vliet, Veendam
Organist: dhr. J. Eefting.
De zang is van de Cantorij Westerwolde o.l.v. dhr.Roelf Wind.
OvD dhr. G. van Beveren
DvD dhr. E. Ekkelkamp

Voorbereiding
Orgelspel
Afkondiging
Intochtslied: Psalm 103 vs 1, 4 en 9
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Lied 217 vs 1 t/m 5
Gebed om ontferming
Lied 305 vs 1, 2 en 3

Dienst van Het Woord
Gebed om de nabijheid van Gods Geest
1e Schriftlezing: Romeinen 5  vs 14 t/m 19
Lied 870 vs 1 t/m 7
2e Schriftlezing: Mattheüs 9 vs 35 - 10 vs 8
Lied 391 vs 1 t/m 4
Verkondiging
Orgelspel

Dienst van gaven en gebeden
Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader
Uitleg bestemming van de gaven (bij de uitgang, mandje voor de diaconie de andere voor de kerk).
Slotlied: 695 vs 1 t/m 5
Uitzending en Zegen
Orgelspel
6 juni 2020
Orde van dienst 7 juni 2020, zondag Trinitatus, om 9.30 uur.

Rechtstreekse dienst vanuit de kerk in Blijham. Alléén voor maximaal 30 leden van de PKN Blijham. U moet zich vooraf opgeven bij onze scriba mevr. G. van der Haar,via emal pgblijham@ziggo.nl of telefonisch op nr. 0597-561948. Oók te  beluisteren via de Kerkomroep, klik hier.

Voorganger Dhr. H.J. Dijkstra uit Gasselternijveenschemond.
Met medewerking van organist R. Brunekreeft, Cantor  dhr Roelf Wind en leden van de Cantorij Westerwolde.
.

Lied 305 als (aanvangslied);
Stil Gebed, Onze Hulp en Groet;
Lied 302 : 1 als glorielied;
Gedicht;
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing : Romeinen 8 : 5, 8, 9, 14 t/m 17 en 26 en 27;
Lied 237
Eerste deel preek;
Lied 302 : 2 en 3;
Tweede deel preek;
Lied 302 : 4;
Derde deel preek;
Orgelspel
Lied 304;
Gebed;
Collecte;
Lied 705 : 1 (slotlied);
Zegen
Orgelspel
 
terug
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd.
Zondag 09 augustus 2020 om 9.30 uur rechtstreekse dienst vanuit de  kerk in Blijham.  De voorganger is. Ds. Wolf Jöhlinger. Organist  Dhr. H. de Vries. Te beluisteren klik hier (link naar de Kerkomroep PKN Blijham)  
Ook later kunt u op een door uzelf te bepalen tijd de viering beluisteren.

Indien u gebruikt maakt van een mobiele telefoon of tablet kunt u de Kerkomroep App via de AppStore (iPhone of iPad) of Google Playstore (Android) downloaden. App openen->Menu->Zoek een Kerk->Provincie->Groningen->Bellingwolde ->Zondag  09 augustus 2020 luisteren.
Namens de kerkenraden een gezegende dienst gewenst!
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.