PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Luisterdiensten tijdens Coronacrisis. Luisterdiensten tijdens Coronacrisis.

24-4-2020

Orde van dienst van zondag 26 april 2020 3e zondag van Pasen 26 april 2020 kerkomroep in Coronatijd  (Misericordia Domini) Klik hier

Met medewerking van Gospelkoor  JOY uit Vriescheloo o.l.v. van mevr. Etty de Boer.
Voorganger: ds. Wolf Jöhlinger.

JOY:  Abba, Vader, u alleen
Welkom en inleiding
Aanvangspsalm: 33 : 1.8 Kom nu met zang en roer de snaren
STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
JOY:    Het lied van Gods liefde: Gods liefde is een houvast als een schuilplaats voor de wind
GEBED
LIED: 650 :  1.2.    De aarde is vervuld
LEZING: Joh 21 :  1-14  (door Marielle)
JOY:   IK ZAL ER ZIJN        Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
OVERDENKING
LIED: 641 : 1. 3 Jezus leeft en ik met hem
GEBEDEN
COLLECTE
JOY: Gebed om zegen:  Zegen mij op de weg die ik moet gaan
UITZENDING en ZEGEN
JOY:  De hemel juicht / tot eer van de verrezen Heer.

18-4-2020
Op initiatief van ons gospelkoor JOY wordt de viering van 26-04-2020 muzikaal verzorgd door leden van JOY o.l.v. Etty de Boer. De viering wordt in de kerk te Vriescheloo opgenomen.
Voorganger blijft ds. Wolf Jöhlinger. 

Orde van de dienst op 19 april, de 2e zondag van het Paasfeest "Quasi modo geniti" Klik hier 
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Het orgelspel voor, tijdens en na de dienst is verzorgd door de heer P J Groenendijk uit Zuidbroek.
Hij is emeritus hoogleraar orgel van het conservatorium in Rotterdam.
De klank die u hoort is het van Oeckelen orgel van de Protestantse Gemeente te Oude Pekela.
Hij heeft daar een “sample” van, en kan dat gebruiken op zijn elektronische “Hauptwerk” orgel thuis.
Voor de dienst: koraal en variaties over PS 77 , eigen werk van Piet
Tijdens de dienst: Andante uit Voluntary VI van Stanley.
Na de dienst: Erstanden ist der heilge Christ, van Walther

Organist en cantor is dhr. Roelf Wind, leden van de cantorij BBVW steunen de zang.
Voorganger is ds. Wolf Jöhlinger


ORGELSPEL: koraal en variaties over PS 77 , eigen werk van Piet Groenendijk
WELKOM/INLEIDING
AANVANGSLIED: 81 : 1.2.3.4 Jubel God ter eer
STIL GEBED
BEMOEDIGING / GROET
GEBED
GLORIALIED: 305 Alle eer en alle glorie
1e SCHRIFTLEZING: Genesis 8 : 6-16
LIED: 635 : 1.2.3.7.8 De Heer is waarlijk opgestaan
2e SCHRIFTLEZING: Joh 20 : 19-23
LIED: 339a (Acclamatie) U komt de eer toe
OVERDENKING
MUZIEK: Andante uit Voluntary VI van Stanley.
LIED: 608 (Lvdm) De steppe zal bloeien
GEBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 422 (1.2.3) Laat de woorden, die we hoorden
UITZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL Erstanden ist der heilge Christ, van Walther.


11-4-2020

Beste gemeenteleden,
 Namens de kerkenraden wensen wij u, ondanks de moeilijke situatie waar wij allemaal in zitten, Gezegende Paasdagen toe.
Het is fijn dat wij, ondanks dat wij niet samen kunnen komen in onze kerken, toch in de Stille Week op een andere manier samen zijn geweest.
Fijn dat dit mogelijk is gemaakt door Roelf Wind die de diensten samenstelt tot één geluidsbestand. De voorgangers die op een hele andere manier iets moeten overbrengen naar de gemeenteleden. En de leden van de Cantorij o.l.v. Roelf Wind die op deze manier de samenzang verzorgen.
Met Pasen zonder ontbijt bij elkaar komen, maar tóch samen kunnen luisteren naar een dienst via de Kerkomroep!. Klik hier    
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!
 
Liturgie zondag 12 april Paasmorgen

Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. R. Wind
Zang: leden van de cantorij
 
Orgelspel (door dhr. J. Eefting)
Welkom en inleiding
Aanvangslied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (Evangelisch liedbundel 122)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: Ps 118 :  9   Dit is de dag die God deed rijzen
Gebed
Kinderlied: De steen is weg (meester Richard/you tube)
Overdenking I: Sta op
Lied: 630 : 1.2.3.4  Sta op! - Een morgen ongedacht
Schriftlezing: Mat 28 : 1-10
Lied 601 : 1.2.3  Licht dat ons aanstoot in de morgen
Overdenking II  Jezus is opgestaan !
Muziek
Lied:  608 (lvdm) De steppe zal bloeien
Gebeden
Collecte
Slotlied: 634 1.2  U zij de glorie
Uitzending en zegen
Orgelspel (door dhr. J. Eefting)

 

Stille Zaterdag 11 april  is er een Paaswake te beluisteren via de kerkomroep. Voorganger is Pastor mw. F. Groenbroek uit Veelerveen, Organist dhr. Roelf Wind  met medewerking van leden van de Cantorij.

“Wir setzen uns mit Tränen nieder”

Lied 610: 1, 2, 5 en 6 Zo dor en doods
Lied 598 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
Lied 642 : 1, 2, 3 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Ook op Goede Vrijdag 10 april is er weer een dienst te beluisteren via de Kerkomroep.Tevens kunt u dan luisteren naar een opname van het "project Goede Vrijdag" door Gospelgroep Joy uit Vriescheloo. Zij staan samen met u stil bij de lijdensweg van Jezus.
De opname is van de dienst die in 2015 is opgenomen in de Protestantse kerk van Blijham. Klik hier.
De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande!

Liturgie 
GOEDE VRIJDAG 10-04-2020 
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Roelf Wind, mmv. De Cantorij o.l.v. Roelf Wind.

Geen ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING
STILTE
VOTUM en GEBED
ZINGEN: 22 : 1.2      Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij ?
LEZING UIT HET EVANGELIE:
onderbroken door verzen uit LIED 587
 
I                        Johannes 18 : 1-11
                        LIED 587 : 1 Licht voor de wereld
 
II                        Johannes 18 : 12-27
                        LIED 587 : 2 Één mens moet sterven
 
III                        Johannes 18 : 28-40
                        LIED 587 : 3 Hemelse koning, door God   uitgekozen
 
IV                        Johannes 19 : 1-16a
                        LIED 587 : 4 Hier is God zelf
 
V                      Johannes 19 : 16b-30
                        STILTE                        
                        LIED 587 : 5 Jezus, gekruisigd
 
VI                        Johannes 19 : 31-37
                        LIED 587 : 6 Zing met de psalm
 
VII                        Johannes 19 : 38-42
                        LIED 587: 7
 
GOEDE VRIJDAG GEBEDEN
STILTE
ONZE VADER,
 
STILTE
Het orgel zwijgt

Liturgie "project Goede Vrijdag Gospelgroep Joy uit Vriescheloo   
I Don’t Know How To Love Him

Ik weet niet hoe ik hem lief moet hebben.
            Wat ik moet doen om hem kan raken.
Ik ben veranderd deze laatste paar dagen.
            Als ik naar mezelf kijk, lijk op iemand anders.
            Ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken.
            Ik weet niet hoe het komt dat hij mij zo raakt.
Hij is een man. Een heel gewone man.
Ik had eerder meer mannen; veel verschillende mannen. Hij is er één van.
 
            Moet ik schande over hem spreken?
Moet ik het uitschreeuwen?
Moet ik mijn liefde en mijn gevoelens uiten?
            Ik heb nooit gedacht dat het zover zou komen.
            Waar gaat dit allemaal over?
 
Denk niet dat het grappig is waar ik in terecht gekomen ben.
            Ik ben altijd koel en kalm gebleven.
            Geen verliefde gek. Altijd de touwtjes in handen.
Hij maakt me zo bang.
            Ik heb nooit gedacht dat het zover zou komen.
            Wat is dit allemaal!
         


Als hij had gezegd dat hij van mij hield,
            zou ik bang en verloren zijn.
            Ik zou het niet aankunnen.
            Ik draai mijn hoofd om en ga weg.
            Ik wil het niet weten
            Hij maakt mij zo bang
            Ik wil hem zo
            Ik houd zo van hem!

Schriftlezing — Matteüs 20:17-19 Op weg naar Jeruzalem
    Matteüs 21:5 en vers 9 Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem / Hosanna

            Menigte: Hosanna […]
            Kajafas: […]
            Menigte: Hosanna […]
            Jezus: […]
            Menigte: Hosanna […]
Jezus: […]
            Menigte: Hosanna […]

Schriftlezing — Matteüs 26:1-7 De Zalving van Jezus
 
Everything’s Allright (Alles is goed)

Vrouw en apostelen:
Probeer niet bezorgd te zijn en laat je niet opjagen.
Maak je niet ongerust over problemen.
Weet je het niet? Alles is oké, alles is goed.
We willen dat je vannacht goed slaapt.
Laat de wereld vanavond maar zonder jou draaien.
Probeer alles te vergeten over ons.
Alles is oké, alles is goed deze avond.
            Slaap, ik zal je kalmeren en insmeren.
Mirre op je warme voorhoofd
Dan zal je voelen dat alles goed is.
Het is koel en de zalf is zoet.
Voor het vuur in je hoofd en je voeten.
Doe je ogen dicht. Rust uit; denk nergens aan.
Alles is oké, alles is goed.
 
            Judas: […]
            Vrouw en apostelen: […]   
           

Schriftlezing — Matteüs 26: 17-19  De voorbereiding van
                                                              de paasmaaltijd.                         
    Matteüs 26: 20-25 Het verraad voorspeld.
    Matteüs 26: 26-30 De avondmaalsviering.
    Matteüs 26: 31-35 Jezus voorspelt dat Petrus    
                                Hem zal verloochenen.

    The Last Supper (Het laatste avondmaal)

            Apostelen:
                        Kijk hoe al mijn beproevingen
wegzinken in een plas wijn.
                        Stoor me nu niet, ik zie alle antwoorden.
Tot de avond is er deze morgen, is het leven goed
Ik had altijd al gehoopt een apostel te worden
Ik wist wel dat het zou lukken als ik het probeerde
En als we met pensioen gaan, kunnen we evangeliën schrijven
Zodat men nog over ons zal spreken als we dood zijn.
 
Jezus, Judas en apostelen: […]


Schriftlezing — Matteüs 26: 36-39a  Gebed Jezus

Gethsemane (I only want to say)
         
Jezus:
Ik wil alleen maar zeggen; als het mogelijk is,
neem dan deze beker weg van mij,
want ik wil dit gif niet proeven!
Ik voel dat het mij verbrandt. Ik ben veranderd.
Ik ben er niet zo zeker meer van als toen we begonnen.
Toen was ik geïnspireerd. Nu ben ik bedroefd en moe.
Luister, ik heb toch zeker de verwachtingen overtroffen.
Drie jaar lang heb ik het geprobeerd; het lijken wel dertig.
Kunt U ook zoveel vragen van iemand anders?

Maar als ik sterf……..
Bekijk het verhaal tot het einde en ik doe wat U mij vraagt.
Laat ze mij maar haten, slaan, pijnigen, aan hun boom nagelen?

Waarom moet ik dood!!
Zou ik meer opgemerkt worden dan ooit tevoren?                       
Zouden de dingen die ik heb gezegd en gedaan er niet meer toe doen?

Waarom moet ik sterven!!!
Waarom moet ik dood!!!

Kunt U mij tonen dat mijn dood niet vergeefs zal zijn?
Laat me iets kleins zien van uw alwetendheid.
Laat me zien dat er een reden is voor Uw wens dat ik sterf..
U praat maar al te graag over waar en hoe,
maar het blijft stil bij het waarom!!
Oké, dan sterf ik wel!
Kijk toe hoe ik sterf! 
Zie dan hoe ik sterf!
 
Toen was ik geïnspireerd. Nu ben ik bedroefd en moe.
Drie jaar lang heb ik het geprobeerd,
nu het lijken het wel negentig.
Waarom ben ik dan zo bang om af te maken waar ik aan ben begonnen? Wat U begon — ik ben het niet eens begonnen.
God, uw wil is hard, maar U heeft elke kaart in handen.
Ik zal drinken uit Uw gifbeker.
Nagel me aan dat kruis van U en breek me!
Laat me bloeden! Sla me!
Dood me! Neem me nu, voordat ik me bedenk!
   
 Jezus      [.….]
 
Samenzang — Gezang 180:1, 3, 4, 7

1.                     Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
                        aanvaardt het lijden.
 
3.                     Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
                        Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
                        Hij ging terug en heeft alleen geleden,
                        eenzaam gebeden:
 
 4.                    Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
Waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan?
                        Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
                        uw wil geschiede.
 
 7.                    Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
                        wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
                        Verander ons en reinig onze harten,
                        o Man van smarten!

Schriftlezing — Matteüs 26: 47-49 Verraad Judas
                                                     
The Arrest (De gevangenneming)
 
Jezus, apostelen, de menigte en Kajafas: […]

Ik ben het die moet boeten 

Schriftlezing —  Matteüs 26: 57-68 
     Jezus voor de Raad / Kajafas )

Wie heeft U zo geslagen?
 
Schriftlezing — Matteüs 26: 69-75 
    Jezus door Petrus verloochend

I Don’t Know How To Love Him
         
            Petrus:
Ik weet niet hoe ik van hem moet houden
                        Ik weet niet, waarom hij me zo raakt?
                        Hij is een man, gewoon een man!
Hij is geen koning,
Hij is gewoon net als iedereen, die ik ken.
                        Hij maakt me zo bang !
 
Schriftlezing — Lucas 23: 1-7  Jezus voor Pilatus

Samenzang — Gezang 178: 6, 7

            6.         Om het zwijgen, het geduld,
                        waarmee Gij de wet vervult,
                        als men vruchtloos zoekt naar schuld,
                        Kyrie eleison.
 
            7.         Om het woord van godlijk recht
                        dat Gij tot uw rechters zegt,
                        — zelf hebt Ge uw geding beslecht, —
                        Kyrie eleison.
 

Schriftlezing — Lucas 23: 8-12  Jezus voor Herodes   
 
King Herod’s Song (Het lied van koning Herodes)

Herodes:         Jezus ik ben zo blij jou eindelijk in het echt te ontmoeten!
Je bent de laatste tijd zo beroemd geworden in de omgeving.
Door kreupelen te genezen,
doden te laten herleven.
                        Nu begrijp ik dat jij God bent;
                        tenminste dat zijn jouw woorden!
                        
Dus jij bent de Christus, de grote Jezus Christus.
Bewijs me dat je goddelijk bent,
verander mijn water dan in wijn.
Meer hoef je niet te doen, dan weet ik dat het waar is.
                        Kom op, Koning van de Joden!
                       
Jezus, je zal niet geloven hoe populair je hier bent
We praten alleen nog over jou;
Je bent het wonder van het jaar!
Oh, wat zou het jammer zijn als het allemaal leugens zijn.
Toch ben ik er zeker van dat je de critici kunt ompraten, als je het zou proberen.
 
Dus jij ben de Christus, de grote Jezus Christus
                        Bewijs me dat je geen idioot bent!
                        Loop over het water van mijn zwembad!
                        Als je dat doet, dan laat ik je gaan.
                        Kom op, Koning der Joden!
 
Ik vraag alleen maar dingen, die ik elke superster zou vragen.
                        Wat heb jij toch dat jou zo geliefd maakt.
                        Ik wacht! Ik ben een bezeten fan.
Ik kan niet wachten tot je me laat zien dat je bijzonder bent!
 
Dus als jij de Christus bent, de grote Jezus Christus
Voed mijn huishouding dan met dit brood; dat kun jij makkelijk!
Of is er iets misgegaan?
Jezus, waarom duurt het zo lang?
Kom op, Koning van de Joden

Hé!! Ben je niet bang voor me, Christus?
                        Meneer de Geweldige Christus!!
Je bent een lachertje. Je bent de Heer niet! Je bent een bedrieger!
                        Breng hem weg, hij heeft niets te zeggen!
                        Ga weg, Koning van de Joden.
 

Schriftlezing —Lucas 23: 13-25  Terug naar Pilatus
   Matteüs 27: 27-31 De bespotting

Terug naar Pilatus —  De bespotting
 
O, hoofd vol bloed en wonden
       

Schriftlezing   Matteüs  27: 32-50 
    De kruisiging en de dood van Jezus


Wij doven de paaskaars

Stilte

Samenzang — Gezang 195:1 / NLB 590:1

            1.         Nu valt de nacht.
                        Het is volbracht:
                        de Heer heeft heel zijn leven
                        voor het menselijk geslacht
                        in Gods hand gegeven.

Schriftlezing — Matteüs 27: 51-54 
                “Hij was werkelijk Gods Zoon”
 
Samenzang — Gezang 195:5 / NLB 590:5

            5.         Hoe wonderlijk,
                        uitzonderlijk
                        een sabbat is gekomen:
                        eens voor al heeft Hij het juk
                        van ons afgenomen.

U stierf voor mij

Het licht gaat uit!
 
In stilte verlaten wij de kerk.
 
Stemmen:
Jezus: Janet Korte
Judas: Loeke van Hoorn
Kajafas: Esther Hansma
Herodes: zang allen
Apostel : Hetty Koetje
De menigte: Hady Uuldriks en Gerlinde Meendering

Bijbellezingen en andere medewerkers:

  Aaltje Elzen, Irma Edens, Thea Meijer,
Janneke Katuin.
 Wenda Niemeijer, Els Meijer.

Gitaar: Sandra Nobbe
Fluit/viool: Sapphira Mulder
Percussie: Aaltje Elzen
onder leiding van Etty de Boer (piano)
 
Liturgie  Witte Donderdag 9-04-2020
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Roelf Wind, mmv. De Cantorij o.l.v. Roelf Wind.


ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING
AANVANGSPSALM: 67 : 1.2   God zij ons gunstig en genadig
GROET EN BEMOEDIGING
GEBED OM SCHULDVERGEVING:
STILTE
WOORD VAN VRIJSPRAAK:
LIED: 608 De steppe zal bloeien
GEBED VAN DE DAG
SCHRIFTLEZING: Mt 26 : 17-30
OVERDENKING I:
LIED: 374 : 1.2     U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan
OVERDENKING II
LIED: 374 : 3.4     Aan het kruis verborg zich slechts uw goddelijkheid
OVERDENKING III
LIED: 374 : 5 , 6     Heilige gedachtnis van des Heren dood
GEBED - gezamenlijk: Onze Vader
 
SLOTLIED: Ps 22 : 11.13     Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing
UITZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL

3-4-2020
Liturgie Palmpasen:
Voorganger Ds. Wolf Jöhlinger, Organist Roelf Wind, mmv. De Cantorij o.l.v. Roelf Wind.

ORGELSPEL
WELKOM en MEDEDELINGEN
AANVANGSLIED: Ps 118 : 7.8 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
STIL GEBED
BEMOEDIGING en GROET
gezongen DREMPELGEBED: 295 voorzang: cantorij;   refrein: allen
GEBED
Kyrië-Lied: 558 : 1. 2.4 Jezus om uw lijden groot
ZONDAGSGEBED
1e SCHRIFTLEZING: Jes 50 : 4-7
LIED: 540 Het waren tien geboden
2e SCHRIFTLEZING: Mat. 21 : 1-11
CANTORIJ: 436 (canon) Hef op uw hoofden, poorten
LIED: 435 : 1 Hef op uw hoofden, poorten wijd
PREEK
LIED: 608 De steppe zal bloeien
 
De kinderen hebben thuis PALMPASENSTOKKEN geknutseld.
We weten ons met de kinderen verbonden - luisteren naar een lied, dat ze van school kennen
dat ze graag met ons samen in de kerk hadden gezongen: Hosanna we maken een rij
 
GEBED
COLLECTEAANKONDIGING
COLLECTE
SLOTLIED: 556 : 1.2.3.4.5
UITZENDING en ZEGEN
ORGELSPEL

De verkondiging gaat door en de lofzang blijft gaande! Óók in de Stille Week en na Pasen.


09 april - witte donderdag:  ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
10 april - goede vrijdag:      ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
11 april - paaswake:            pastor F. Groenbroek, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
12 april - Pasen:                 ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
19 april                              ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
26 april                              ds. W. Jöhlinger, organist Roelf Wind m.m.v. de cantorij
 
Op Goede Vrijdag kunt u ook luisteren naar een opname van het "project Goede Vrijdag" door gospelgroep Joy uit Vriescheloo. Zij staan samen met u stil bij de lijdensweg van Jezus.
De opname is van de dienst die in 2015 is opgenomen in Blijham.
Deze kunt u beluisteren op kerkomroep van Bellingwolde en Blijham.
 
Hartelijke groet
Wolf
 
****************************************
Protestantse  Gemeenten
Bellingwolde-Blijham-Vriescheloo-Wedde
ds. Wolf Jöhlinger
Wedderweg 10
9699 RC Vriescheloo
T: 0597-672 502
E: wolf23@ziggo.nl
 

 
terug
 
 
Kerkdiensten in Coronatijd.
Zondag 09 augustus 2020 om 9.30 uur rechtstreekse dienst vanuit de  kerk in Blijham.  De voorganger is. Ds. Wolf Jöhlinger. Organist  Dhr. H. de Vries. Te beluisteren klik hier (link naar de Kerkomroep PKN Blijham)  
Ook later kunt u op een door uzelf te bepalen tijd de viering beluisteren.

Indien u gebruikt maakt van een mobiele telefoon of tablet kunt u de Kerkomroep App via de AppStore (iPhone of iPad) of Google Playstore (Android) downloaden. App openen->Menu->Zoek een Kerk->Provincie->Groningen->Bellingwolde ->Zondag  09 augustus 2020 luisteren.
Namens de kerkenraden een gezegende dienst gewenst!
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.